Saltar apartados

Spanish-Catalan translator

LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (Plan 2000)
Con la optatividad y la libre elección dispuesta se ofrece al estudiante la posibilidad de especializarse como traductor español-catalán
Para ello tiene que cursar los siguientes créditos del área de Filología Catalana
 

 
Cód.
ASSIGNATURES OBLIGATORIES
Cré.
Total
Créd.
8116
8118
LLENGUA A: CATALÀ I
LLENGUA CATALANA I
8
8
8130
LLENGUA CATALANA II
8
8
8119
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ
10,5
10,5
8131
TRADUCIÓ ESPECÍFICA ESPANYOL-CATALÀ
10
10
8205
ANÀLISIS I REDACCIÓ DE TEXTOS (CATALÀ)
6
6
Cód.
ASSIGNATURES OPTATIVAS I DE LLIURE ELECCIÓ
Cré
Total
Créd.
8146
8675
8676
8677
8678

8679
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158

TRADUCCIÓ LITERARIA CÁTALA-ESPANYOL
LLENG. D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES JURÍDIQUES
LLENG. D'ESPECIAL. DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIENCIES EXPERIMENTALS I DISCIPLINES CIENTÍFICO-TÈCNIQUES
LLENG. D'ESPECIAL.  DE LES CIÈNCIES ECONÒMIQUES
LLENG. D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA
SEMÁNTICA, LEXICOLOGIA I LEXICOGRAFIA CATALANES
CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ
VARIACIÓ LINGÜISTICA I TRADUCCIÓ CATALANA
TRADUCCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CATALANA
TRADUCCIÓ LITERARIA ESPANYOL-CATALÀ
ESTILÍSTICA I TRAD. CATALANA DE TEXTOS LITERARIS
TERMINOLOGIA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓ
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

24
8607
8608
8609
8613
8624
8626
8627
8640
8645
8646
8647
8648
8650
8651
8654
8655
8658
8659
8664
8665
SEMÁNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA
FONÈTICA I MORFOLOGIA CATALANES
COMENTARI DE TEXTOS CATALANS
TERMINOLOGIA CATALANA
LEXICOGRAFÍA CATALANA
SOCILINGÜÍSTICA CATALANA I
LITERATURA CATALANA COMPARADA S. XX
LITERATURA CATALANA POPULAR I
PERIODISME I PORSA ASSAGÍSTICA CATALANA
CINEMA I LITERATURA CATALANA
NARRATOLOGÍA APLICADA A TEXTOS CATALANES
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)
CRÍTICA TEXTUAL
PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA APLICADA AL CATALÀ
MODEL DE LLENGUA CATALANA ORAL
ELOCUCIÓ I ORTOÉPIA CATALANES
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA FILOLOGIA CATAL.
METODOLOGIA DE LA RECERCA LINGÜÍSTICA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6


  LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (Plan 94)
Con la optatividad y la libre elección dispuesta se ofrece al estudiante la posibilidad de especializarse como traductor español-catalán
Para ello tiene que cursar los siguientes créditos del área de Filología Catalana
 

 
Co.
ASSIGNATURES OBLIGATORIES
Cr.
Total
Créd.
2263
2265
LLENGUA MATERNA A1: CATALÀ I
LLENGUA MATERNA A2: CATALÀ I
8
8
2283
2285
LLENGUA MATERNA A1: CATALÀ II
LLENGUA MATERNA A2: CATALÀ II
8
8
2272
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ I
8
8
2296
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ II
8
8
2311
ANÀLISIS I REDACCIÓ DE TEXTOS I (CATALÀ)
6
6
2342
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS II (CATALÀN)
4
4
Co.
ASSIGNATURES OPTATIVAS I LLIURE ELECCIÓ
Cr.
Total
Créd,
2324
3844
2330
2357
3842
3863
2361
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3837
3861
3836
3838
3862
3839
3840
3841
3843
3864
3845
3846
3849
3857
3851
3852
3853
3855
3856
3858
3859
3865
3866
3867
TERMINOLOGIA CATALANA
TERMINOLOGIA CATALANA
TERMINOLOGIA CATALANA
SEMÀNT. LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
SEMÀNT. LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
SEMÀNT. LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. JURÍDIQUES
LLENGUATGE D'ESPECIALITATA CC. SOCIALS I HUMANES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. EXPERIMENTALS
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. ECONÓMIQUES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. DE LA VIDA
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL (S. XII XIV
)LITERATURA CATALANA SIGLO XX (1900-1939)
LITERATURA CATALANA SIGLO XX (1900-1939)
LITERATURA CATALANA COMPARADA (S XX)
LITERATURA CATALANA COMPARADA (S. XX)
POETES VALENCIANS CONTEMPORANIS
POETES VALENCIANS CONTEMPORANIS
Hª DE L'ESPECTACLE TEATRAL CATALÀ (S. XX)
METODOLOGIA DEL COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS
FONÈTICA FONOLOGIA I MORFOLOGIA CATALANA
DIALECTOLOGIA CATALANA AMPLIACIÓ
DIALECTOLOGIA CATALANA AMPLIACIÓ
INTRODUCCIÓ A LA TOPONIMIA CATALANA
CATALÀ COL-LOQUIAL
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
Hª SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA (S. XX)
METODOLOGIA DEL TRBALL CIENTÍFIC
DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ PER A ESO
PROSA CATALANA (S XIII-XIV)
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL COMPARADA
METODOLOG. DE L'ANÀLISI DE TEXTOS LITER. CATALANS
Hª SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA (S. XIX-XX)
COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS (S. XIII-XIV)
LITERATURA POPULAR I CREACIÓ DE TEXTOS
DIDÀCTICA DE LA LLENG. I LA LITER. PER A SECUNDÀRIA
6
6
9
6
6
11
9
6
6
6
6
6
9
6
11
9
11
8
9
6
8
11
5,5
6
4
6
6
9
5,5
4
4
4,5
4,5
6
6
9
6
6
12

Faculty of Arts


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)
E-mail: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464