Saltar apartados

Elecció de delegades i delegats de grup i curs dels graus i dels seus representants en les comissions acadèmiques

CONVOCATÒRIA PER A l'ELECCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES DE GRUP I CURS DELS GRAUS I DELS SEUS REPRESENTANTS EN LES COMISSIONS ACADÈMIQUES: INSTRUCCIONS I TERMINIS

Benvolguts/des estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, una vegada iniciades les classes del nou curs acadèmic, heu de triar els delegats/des de cada grup i curs, així com els vostres respectius representants en les Comissions Acadèmiques de Grau. El procés establit per a aconseguir aquest objectiu s'ajusta a l'establit en el Reglament de la Delegació d'Estudiants i compta amb el seu vistiplau.

Aquesta informació es publica en el campus virtual (UACloud) perquè el procés siga el més obert possible i tinga la màxima publicitat i, encara que s'espera que el procés siga gestionat principalment per l'alumnat, que compta amb l'ajuda de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, convé establir uns terminis per a garantir l'objectiu especificat i que tots els grups de classe i curs compten amb la seua corresponent delegada o delegat.

D'acord amb el Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, els estudiants que exercisquen la funció de delegat/da de curs i/o grup podran sol·licitar el reconeixement d'un crèdit ECTS, i quan hagen de faltar a una classe per assistir a alguna reunió relacionada amb aquesta tasca, no podran ser penalitzats per aquest motiu..

Aquest reconeixement de crèdits es farà sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que referisca l'òrgan, no tindrà validesa la delegació de vot a l'efecte d'aquesta normativa.

PRIMERA FASE: Elecció de delegats/des de classe o grup

Al llarg de les pròximes tres setmanes, heu de triar a un delegat/da de grup (tingueu en compte que en alguns Graus, dins d'un mateix curs poden haver-hi fins a tres o quatre grups de docència), de manera que cada grup de teoria farà les seues pròpies eleccions.

L'únic requisit que s'estableix per a poder ser triat delegat/da és estar matriculat/a de almenys 2/3 dels crèdits totals del curs pel qual es presenta.

L'elecció de delegats/des s'aprovarà per majoria simple i els qui hagen resultat electes designaran a un estudiant que actuarà com a subdelegat/da.

La data final de termini per a l'elecció de delegats/des de grup és el 26 de setembre.

 

SEGONA FASE: Elecció de delegats/des de curs

Una vegada realitzada l'elecció de delegats/des de grup, els qui hagen resultat electes, es reuniran i procediran també a designar qui actuarà de delegada o delegat de cada curs.

La data final del termini per a l'elecció de delegats/des de curs és el 3 d'octubre.

Els delegats/des de curs, a més de representar a les seues companyes i companys davant el professorat i altres instàncies de la Facultat, s'encarregaran d'elaborar els informes de seguiment, en els quals els estudiants podeu valorar el desenvolupament del semestre per a, després, elevar-los a les respectives comissions acadèmiques de Grau, a fi de conèixer aquells aspectes sobre els quals convé actuar per a millorar el funcionament de cada titulació. Solament s'ha de fer un informe al final de cada semestre, és a dir, dos en total al llarg del curs. Aquests informes són molt senzills de fer, per descomptat, comptareu amb l'ajuda necessària, en cas de requerir-la.

TERCERA FASE: Elecció de representant de l'alumnat en la Comissió Acadèmica de Grau

La designació del representant de l'alumnat en cadascuna de les Comissions Acadèmiques de Grau es triarà d'entre i per els qui exercisquen de delegats/des de curs en cada titulació. D'acord amb el Reglament de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, els delegats/des de curs es reuniran el divendres 4 d'octubre a les 9.00 a l'aula magna (Facultat de Filosfía i Lletres II, edifici 19 del campus) amb la Comissió de Govern de la citada Delegació, que s'encarregarà de proporcionar la informació sobre les funcions dels estudiants en les Comissions Acadèmiques de Grau.

Després d'aquesta reunió es procedirà a la designació del representant de l'alumnat en cadascuna de les Comissions Acadèmiques de Grau, que es podrà dur a terme mitjançant presentació com a voluntari/a dels delegats/des de curs. En el cas que concorregueren més d'un candidat i/o candidata, es procedirà a efectuar una votació entre els delegats/des de curs.

La data final de termini per a designar el representant de l'alumnat en les Comissions Acadèmiques de Grau és el 7 d'octubre.

Les funcions dels representants de l'alumnat en les Comissions Acadèmiques de Grau són les següents:

- Elaborar l'informe d'estudiants en coordinació amb els delegats o delegades de classe/curs i/o l'estudiant tutor PAR.

- Elevar a la Comissió aquelles queixes o suggeriments de caràcter acadèmic que no hagen pogut ser resoltes en comunicació directa amb el professorat implicat o a través del Departament corresponent.

- Participar, com a membre nat, en les deliberacions de la Comissió de Grau i representar en ella els interessos de l'alumnat.

 

QUARTA FASE: Comunicació dels resultats de les eleccions

Els delegats/des triades, hauran d'enviar, com a màxim el dijous 10 d'octubre, un correu electrònic al coordinador/a acadèmica de la seua titulació, indicant-li nom i dades de contacte, juntament amb el grup i/o curs pel qual ha sigut designat/da i, quan corresponga, la seua designació com a representant en la Comissió Acadèmica de Grau.

Aquests són els noms dels coordinadors de titulació i els seus respectius correus electrònics que heu d'utilitzar per a comunicar-los els resultats:

Grau en Espanyol: llengua i literatura - José María Ferri - jm.ferri@ua.es

Grau en Estudis Àrabs i Islàmics - Eva Lapiedra - lapiedra@ua.es
Grau en Estudis Francesos - Amelia Peral - amelia.peral@ua.es
Grau en Estudis Anglesos - Isabel Balteiro Fernández - balteiro@ua.es
Grau en Filologia Catalana - Josep Lluís Martos - jl.martos@ua.es
Grau en Geografia i Ordenació del Territori - Ernesto Cutillas - ernesto.cutillas@ua.es
Grau en Història - Juan Antonio Barrio - ja.barrio@ua.es
Grau en Humanitats - Elena Nájera - elena.najera@ua.es
Grau en Traducció i Interpretació - Pino Valero- pino.valero@ua.es
Grau en Turisme - Paz Such - mp.such@ua.es

El 14 d'octubre es publicarà en la web de la nostra Facultat el llistat provisional de delegades i delegats triats i, si no es presenten reclamacions, el dimecres 17 d'octubre quedaran formalment nomenats/des i es aprovaran en la Junta de Facultat.

Si en el termini establit no s'haguera resolt la designació del representant de l'alumnat en alguna de les Comissions Acadèmiques de Grau, la Comissió afectada, escoltada l'opinió del professor/a tutor/a de el Programa d'Acció Tutorial, assumirà el seu nomenament d'ofici.

Esperem comptar amb la vostra participació.

María Paz Such

Vicedegana d'Estudiants

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464