Saltar apartados

DOBLES TITULACIONS

Segon termini per a sol·licitar l'admissió: del 23 de juliol al 10 de setembre de 2018, complint els requisits previs de cada estudi que es detallen a baix. Més informació en la Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres: contacte

 

Programes simultanis de doble titulació de màsters entre la Facultat d'Educació i la Facultat de Filosofia i Lletres

Aprovat per la Comissió d'Estudis i Formació de la UA amb data 26 de novembre de 2018

Màster universitari en Història de l'Europea contemporània: identitats i integració i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Espanyol i Inglés com a segones llengües / llengües estrangeres i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Inglés i Espanyol per a finalitats específiques i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Història i identitats en el Mediterrani occidental (segles XV-XIX) i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Història del Món Mediterrani i les seues regions. De la Prehistòria a l'edat mitjana i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster univesitario en Estudis Literaris i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Programa Integrat Sènior en Humanitats

Dirigit a estudiants de la Universitat Permanent.

Consta de 90 ECTS d'unes matèries determinades del Grau en Humanitats de la Universitat d'Alacant.

Per a més informació: https://web.ua.es/es/upua/estudios/programa-integrado/programa-integrado-senior-en-humanidades.html

La prenscripción i matrícula són gestionades per la Universitat Permanent: https://web.ua.es/es/upua/

Magisteri (Educació Primària) - Humanitats

Per a obtenir ambdues titulacions, a partir de segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total l'alumnat podria completar el Grau en Maestro d'Educació Primària (240 crèdits exigits) i el Grau en Humanitats (del que hauria de cursar només 147 crèdits dels seus 240). Les dues titulacions s'obtindrien cursant 387 crèdits distribuïts segons el document següent: memòria pla d'estudis Magisteri - Humanitats

Magisteri (Educació Primària) - Filologia Catalana

Per a obtenir els dos titulacions, a partir de segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total, l'alumne hauria de completar la seua formació en el Grau de Mestre en Educació Primària (és a dir, els 240 el crèdits requerits) i en Filologia Catalana (de la qual només hauria de fer 150 crèdits dels 240 que te), de manera que podrà aconseguir els dues titulacions amb 390 crèdits distribuïts com s'indica al document següent: memòria pla d'estudis Magisteri-F.Catalana

Fullet informatiu

Màster en Traducció Institucional amb l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

El propòsit d'aquest programa és l'obtenció de forma simultània i superant tan sol 71 ECTS, de dos títols oficials de Màster:

- Màster en Traducció Institucional per la Universitat d'Alacant

- Master Mention "Traduction et Interprétation", Parcous "Traducteur comercial et juridique" per la Universitat Jean Moulin Lió 3

Alumnat de l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

Assignatures que l'alumnat de la UJML3 ha de cursar en la UA - (66 ECTS)

PRIMER CURS

Primer semestre

CODI

ASSIGNATURA

42401 Deontologia i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

32642

 

 

32742

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (I): anglès-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció econòmica, comercial i financera (I): francès-espanyol, espanyol-francés

 

32640

 

32740

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa (II): anglès-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció jurídic-administrativa (II): francès-espanyol, ispañol-francés

 

 

32643

 

 

32743

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general directa C-A (II): anglès-espanyol

 

 

Traducció general directa C-A (II): francès-espanyol

 

Segon semestre

CODI ASSIGNATURA

42408

 

42409

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

42414

 

 

42415

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42405

 

42406

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció Jurada (anglès-espanyol) (5ECTS)

 

Traducció Jurada (francès-espanyol) (5ECTS)

32645

 

 

32745

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francés-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francés-espanyol, espanyol-francés

 

32652

 

32752

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francés-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francés-espanyol, espanyol-francés

 

32646

 

32746

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general inversa A-C: anglès-espanyol

 

Traducció general inversa A-C: francès-espanyol

 

SEGUNDO CURSE

(42457) TFM (6 ECTS)

TOTAL: 66 ECTS

 

Taula de reconeixements d'assignatures per a l'alumnat de la UJML3

ASSIGNATURES EN UJML3 ASSIGNATURES RECONEGUDES EN UA

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

 

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42403 - Ordenaments jurídics comparats (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Traduction financière anglais (3 ECTS)

 

Traduction financière B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction anglais (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Interprétation de liaison (4 ECTS)

 

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Révision et post-édition (2 ECTS)

 

TAO (2 ECTS)

 

Gestion de projet (2 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

Semestre 10 del Master Traducteur

 

Commercial et Juridique (30 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

 


Alumnat de la UA

Assignatures de les quals l'alumnat de la UA ha de matricular-se

L'alumnat es matricularà del curs complet del pla de màster en Traducció en Traducció Institucional en la UA. En la taula següent es mostra les assignatures del pla d'estudis Màster en Traducció Institucional per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA. Les assignatures marcades amb un * es cursaran en la UA.

ASSIGNATURES
*42457 - TFM (6 ECTS) - Obligatòriament ha de ser dut a terme seguint la normativa de la UA i tutoritzat per professorat de la mateixa.

*Una d'aquestes dues assignatures segons la llengua del teu Mòdul Obligatori (francès o anglès):

42409 - Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42408 - Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Triar un dels següents blocs

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Triar un dels següents blocs

 

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francés-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglés-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

Triar una d'aquestes dues assignatures:

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

 

Assignatures impartides en la UJML3 que podrà reconèixer posteriorment per assignatures de la UA

Assignatures UJML3 Assignatures que es podran reconèixer en la UA

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

 

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction financière Anglais (3 ECTS)

Traduction financière B (3 ECTS)

Pratique de la traduction Anglais (3 ECTS)

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francés-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglés-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

 

 

Cursant les 2 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer una de les dues assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Interprétation de liaison (4 ECTS)

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer l'assignatura que figura en la columna de la dreta

 

Révision et post-édition (2 ECTS)

TAO (2 ECTS)

Gestion de projet (2 ECTS)

 

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

 

Cursant l'assignatura que es detalla a continuació, podràs reconèixer les 2 assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Semestre 10 del Master Traducteur Commercial et Juridique (30 ECTS)

 

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

 

 

 

 

Convocatòries de selecció d'estudiants

 

Curso 2019-20

 

 

 

Com obtenir dos títols de grau en Filologia

¿SÀVIES QUE POTS ACONSEGUIR DOS TÍTOLS DE GRAU EN FILOLOGIES CURSANT NOMÉS 360 CRÈDITS?

L'ideal és que ho planifiques ja des de primer curs, ja que és important l'elecció de la segona llengua i de la literatura d'una segona llengua per a poder fer ús d'aquest programa.

Es cursaran:
 • Els 240 crèdits de la primera titulació (els 30 crèdits optatius es cursaran d'assignatures optatives comunes a les dues titulacions)
 • 120 crèdits de la segona titulació.
Es podrà cursar de dues maneres possibles.
 • En 6 cursos acadèmics.
 • En 5 cursos acadèmics.

(*veure totes les combinacions)

Es reconeixeran.
 • 60 crèdits de primer curs, sempre que haja cursat en la primera titulació els 24 crèdits de la segona llengua i la seua literatura corresponents a la llengua pròpia de la segona titulació.
 • 30 crèdits de segon curs corresponents a les matèries comunes.
 • 30 crèdits optatius
Requisits:
 • L'estudi de procedència haver de ser un Grau en una de les 5 filologies de la UA
 • Haver superat el 100% de crèdits dels dos primers cursos de la primera titulació
 • Haver superat els 12 crèdits de llengua i els 12 crèdits de literatura d'una segona llengua corresponents a la matèria de la segona titulació.
Terminis i procediment de sol·licitud:
 • El primer termini coincidint amb el d'accés per reconeixements (del 15 de març al 15 de maig). Si l'o l'estudiant té ja superats el 100% dels crèdits d'1º i 2º curs, sol·licitarà l'accés per reconeixements, se li aplicarà la taula corresponent, i tindrà accés al segon grau, excepte en el cas que aquest siga Estudis Anglesos, que tindrà límit d'admissió
 • A través de formulari on-line o en la Secretaria de la Facultat presentant una instància general
Límit d'admissió (només per a l'accés a Estudis Anglesos), es tindrà en compte:
 • Nota de selectivitat
 • Nota mitjana de l'expedient
Combinacions entre filologies

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Àrabs i Islàmics

Si el teu primer grau és Grau en Filologia Catalana

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Francesos

Si el teu primer grau és Grau en Español: Llengua i Literatures

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Anglesos

Programa internacional Universitat de Bamberg / Universitat d'Alacant

 

Complint les condicions establides es poden obtenir fins a 4 títols en 5 cursos acadèmics:

 • Bachelor en Romanistik per la Universitat de Bamberg
 • Grau en Filologia Catalana / Estudis francesos / o Español: llengua i literatures per la Universitat d'Alacant
 • Màster en Romanistik per la Universitat de Bamberg
 • Màster oficial en Español i Inglés com a segones llengües/llengües estrangeres per la Universitat d'Alacant


PROGRAMA FORMATIU

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA / BACHELOR EN ROMANISTIK

 

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Català: Expressió oral i escrita I

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Llengua alemanya I

6 ECTS

Català: Expressió oral i escrita II

6 ECTS

Llatí i llengües europees

6 ECTS

Introducció a les grans obres de la literatura catalana contemporània

6 ECTS

Espanyol norma i ús I

6 ECTS

Història social de la llengua catalana

6 ECTS

Teoria de la literatura I

6 ECTS

(1) Trieu una de les següents assignatures:

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

-Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Llengua alemanya II

6 ECTS

Fonaments de la norma lingüística catalana

6 ECTS

Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

Prosa catalana contemporània

6 ECTS

Literatura catalana: Primeres grans obres

6 ECTS

Cultura i literatura popular catalana

6 ECTS

Introducció als llenguatges teatrals (català)

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

-Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Fonètica i fonologies catalanes

6 ECTS

Morfologia catalana

6 ECTS

Sociolingüística catalana

6 ECTS

Literatura catalana moderna

6 ECTS

Literatura catalana del segle XV (I)

6 ECTS

Orígens i evolució de la

llengua catalana

6 ECTS

Les parles catalanes

6 ECTS

Literatura catalana, cultura i art

6 ECTS

Literatura catalana:

Cinema i imatge

6 ECTS

Poesia catalana contemporània

6 ECTS

 

 

QUART CURS

 

Primer semestre (7) %u2013 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Semàntica i lexicologia catalanes

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura catalana del segle XV (II)

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Llengua francesa: Comunicació oral I

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Llengua alemanya I

6 ECTS

 

Llengua francesa: Comunicació escrita I

6 ECTS

Estudis textos francesos I: Actualitat de

França i dels països francòfons

6 ECTS

Fonètica francesa

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Taller d'expressió oral i escrita en català

-Espanyol norma i ús I

6 ECTS

Literatura francesa

Contemporània

Teoria de la literatura I

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Introducció a la literatura catalana medieval

-Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Idioma modern II: Llengua alemanya II

6 ECTS

 

Llengua francesa: Comunicació escrita II

6 ECTS

Trieu una d'aquestes dues assignatures:

-Pràctica de la normativa catalana

-Espanyol norma i ús II

6 ECTS

Llengua francesa i realitats socioculturals

6 ECTS

Llengua francesa: Comunicació oral II

6 ECTS

Teatre francés: el text i l'escena

6 ECTS

Panorama general de la literatura francesa fins al segle XVIII

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Literatura catalana actual

-Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Manifestacions artístiques i culturals dels s. XX i XXI

6 ECTS

Relacions de la literatura

francesa amb altres literatures

6 ECTS

Morfosintaxis francesa I

6 ECTS

Lexicologia francesa

6 ECTS

Estudis textos francesos II:

Principals corrents del pensament francés

6 ECTS

Semàntica i estilística franceses

6 ECTS

Narrativa francesa del segle XIX

6 ECTS

Poesia francesa dels s. XIX i XX

6 ECTS

Literatura francesa i gènere

6 ECTS

Llengua francesa especialitzada I

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) %u2013 42 ECTS

Segon semestre (8)

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Pragmàtica francesa I

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar

Seminar - 6 ECTS

Narrativa francesa del segle XX

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

ESPAÑOL: LLENGUA I LITERATURES / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Fonètica i fonologia espanyoles

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

Llengua alemanya I

6 ECTS

Classes de paraules en espanyol

6 ECTS

Trieu una d'aquestes dues assignatures:

-Llatí i llengües europees

-La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

Literatura espanyola del realisme i del naturalisme

6 ECTS

Literatura espanyola de la il·lustració i del romanticisme

6 ECTS

Literatura hispanoamericana de la il·lustració al modernisme

6 ECTS

Teoria de la literatura I

6 ECTS

Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Idioma modern II: Llengua alemanya II

6 ECTS

Sintaxi de l'espanyol II: Descripció i norma

6 ECTS

Llengua clàssica II: Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

Lexicologia i semàntica de l'espanyol

6 ECTS

-Taller d'expressió oral i escrita en català

6 ECTS

Literatura espanyola contemporània

6 ECTS

Literatura hispanoamericana contemporània

6 ECTS

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Història de la llengua espanyola I

6 ECTS

Història de la llengua espanyola II

6 ECTS

Español com a llengua estrangera LI/L2

6 ECTS

Sociolingüística i dialectologia espanyoles

6 ECTS

Literatura espanyola de l'edat mitjana

6 ECTS

Gramàtica avançada de l'espanyol

6 ECTS

Literatures precolombina i virreinal (orígens al s. XVII)

6 ECTS

Literatura espanyola del segle XVII

6 ECTS

Literatura espanyola del segle XVI

6 ECTS

Teatre espanyol del segle d'or

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) %u2013 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Anàlisi del discurs en espanyol

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura hispanoamericana actual

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

MÀSTER EN ESPAÑOL I INGLÉS COM A SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES / MASTER EN ROMANISTIK

CINQUÈ CURS

 

Primer semestre (9) %u2013 30 ECTS UA

Segon semestre (10) %u2013 18 + 12 (TFM) + 30 DT.-Arbeit

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES I METODOLOGIA INVESTIGADORA

6 ECTS

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch 4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc. 4 ECTS

+

Traducció alemany-esp. 2 ECTS

BASES LINGÜÍSTIQUES PER A la PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES

3 ECTS

Modul(i) aus dem DT. oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPAÑOL L2/LI

ITINERARI INGLÉS L2/LI

ITINERARI ESPAÑOL/INGLÉS L2/LI

21 ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS

Bamberg

 

TREBALLE FI DE MÀSTER

12 ECTS

 

DT.-Arbeit

30 ECTS - Bamberg

 

 

TAULA DE RECONEIXEMENTS

 

Cursades en Bamberg

Reconegudes per la UA

1.a.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Sintaxi catalana

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura catalana del segle XIX

6 ECTS

NF (Minor) %u2013 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de Romàniques

Optatives de mobilitat

1.b.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Morfosintaxis francesa II

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar

Seminar - 6 ECTS

Llengua francesa especialitzada II

6 ECTS

NF (Minor) %u2013 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de Romàniques

Optatives de mobilitat

1.c.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Pragmàtica de l'espanyol

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura espanyola actual

6 ECTS

NF (Minor) %u2013 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de romàniques

Optatives de mobilitat

1.d.

 

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch 4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc. 4 ECTS

+

Traducció alemany-esp. 2 ECTS

NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES

6 ECTS

Modul(i) aus dem DT. oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPAÑOL L2/LI

ITINERARI INGLÉS L2/LI

ITINERARI ESPAÑOL/INGLÉS L2/LI

9ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS (realitzades en Bamberg)

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS

REQUISITS ESTUDIANTS UNIVERSITAT D'ALACANT

REQUISITS ESTUDIANTS UNIVERSITAT D'ALACANT

 • Estar cursant el 3r curse del Grau corresponent
 • Presentar sol·licitud d'incorporació al programa i resultar seleccionada o seleccionat
 • Superar el Deutsche Sprachprüfung für donen Hochschulzugang (DSH)

CONVENI

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464