Saltar apartados

DOBLES TITULACIONS

Programes simultanis de doble titulació de màsters entre la Facultat d'Educació i la Facultat de Filosofia i Lletres

Aprovat per la Comissió d'Estudis i Formació de la UA amb data 26 de novembre de 2018

Màster universitari en Història de l'Europea contemporània: identitats i integració i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Espanyol i Anglès com segones llengües / llengües estrangeres i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Inglés i Espanyol per a finalitats específiques i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Història i identitats en el Mediterrani occidental (segles XV-XIX) i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster universitari en Història del Món Mediterrani i les seues regions. De la Prehistòria a l'edat mitjana i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Màster univesitario en Estudis Literaris i Màster universitari en Professorat d'Educació secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA

Programes internacionals

 

Programa internacional Universitat de Bamberg / Universitat d'Alacant

Màster en Inglés i Espanyol per a finalitats específiques amb el Màster de Lletres en llengües estrangeres i literatura de l'East la Xina University of Political Science and Law in Xangai

Màster en Traducció Institucional amb l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

IMPORTANT: NO S'OFEREIXEN PLACES PER A AQUESTA DOBLE TITULACIÓ DURANT EL CURS 2020-21

 

Conveni Aprovat en Consell de Govern de 30/03/2020

El propòsit d'aquest programa és l'obtenció de manera simultània i superant tan sols 71 ECTS, de dos títols oficials de Màster:

- Màster en Traducció Institucional per la Universitat d'Alacant

- Màster Mention "Traduction et Interprétation", Parcous "Traducteur comercial et juridique" per la Universitat Jean Moulin Lió 3

Alumnat de l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

Assignatures que l'alumnat de la UJML3 ha de cursar en la UA - (66 ECTS)

PRIMER CURS

Primer semestre

CODI

ASSIGNATURA

42401 Deontologia i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

32642

 

 

32742

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (I): anglès-espanyol, espanyol-anglès

 

Traducció econòmica, comercial i financera (I): francès-espanyol, espanyol-francès

 

32640

 

32740

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa (II): anglès-espanyol, espanyol-anglès

 

Traducció jurídic-administrativa (II): francès-espanyol, español-francès.

 

 

32643

 

 

32743

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general directa C-A (II): anglès-espanyol

 

 

Traducció general directa C-A (II): francès-espanyol

 

Segon semestre

CODI ASSIGNATURA

42408

 

42409

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

42414

 

 

42415

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42405

 

42406

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció Jurada (anglès-espanyol) (5ECTS)

 

Traducció Jurada (francès-espanyol) (5ECTS)

32645

 

 

32745

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francès-espanyol, espanyol-anglès

 

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francès-espanyol, espanyol-francès

 

32652

 

32752

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francès-espanyol, espanyol-anglès

 

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francès-espanyol, espanyol-francès

 

32646

 

32746

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general inversa A-C: anglès-espanyol

 

Traducció general inversa A-C: francès-espanyol

 

SEGON CURS

(42457) TFM (6 ECTS)

TOTAL: 66 ECTS

 

Taula de reconeixements d'assignatures per a l'alumnat de la UJML3

ASSIGNATURES EN UJML3 ASSIGNATURES RECONEGUDES EN UA

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

 

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42403 - Ordenaments jurídics comparats (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Traduction financière anglais (3 ECTS)

 

Traduction financière B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction anglais (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Interprétation de liaison (4 ECTS)

 

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Révision et post-édition (2 ECTS)

 

TAO (2 ECTS)

 

Gestion de projet (2 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

Semestre 10 del Màster Traducteur

 

Commercial et Juridique (30 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

 

 

Alumnat de la UA

Assignatures de les quals l'alumnat de la UA ha de matricular-se

L'alumnat es matricularà del curs complet del pla de màster en Traducció en Traducció Institucional en la UA. En la taula següent es mostra les assignatures del pla d'estudis Màster en Traducció Institucional per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA. Les assignatures marcades amb un * es cursaran en la UA.

ASSIGNATURES
*42457 - TFM (6 ECTS) - Obligatòriament ha de ser dut a terme seguint la normativa de la UA i tutoritzat per professorat d'aquesta.

*Una d'aquestes dues assignatures segons la llengua del teu Mòdul Obligatori (francès o anglès):

42409 - Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42408 - Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Triar un dels següents blocs

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Triar un dels següents blocs

 

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francès-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglès-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

Triar una d'aquestes dues assignatures:

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

 

Assignatures impartides en la UJML3 que podrà reconèixer posteriorment per assignatures de la UA

Assignatures UJML3 Assignatures que es podran reconèixer en la UA

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

 

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction financière Anglais (3 ECTS)

Traduction financière B (3 ECTS)

Pratique de la traduction Anglais (3 ECTS)

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francès-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglès-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

 

 

Cursant les 2 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer una de les dues assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Interprétation de liaison (4 ECTS)

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconèixer l'assignatura que figura en la columna de la dreta

 

Révision et post-édition (2 ECTS)

TAO (2 ECTS)

Gestion de projet (2 ECTS)

 

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

 

Cursant l'assignatura que es detalla a continuació, podràs reconèixer les 2 assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Semestre 10 del Màster Traducteur Commercial et Juridique (30 ECTS)

 

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

 


Convocatòries de selecció d'estudiants

Curs 2021-22

 

 

Programa de doble grau internacional en Turisme de la Facultat de Filosofia i Lletres amb la Universitat Do Val Do Itajaí per al curs acadèmic 2021-22

Reconeixement de crèdits en dobles titulacions

Resolució rectoral

Annex a la resolució

 

Altres programes

Programa Integrat Sènior en Humanitats

Dirigit a estudiants de la Universitat Permanent.

Consta de 90 ECTS d'unes matèries determinades del Grau en Humanitats de la Universitat d'Alacant.

Per a més informació: https://web.ua.es/es/upua/estudios/programa-integrado/programa-integrado-senior-en-humanidades.html

La prenscripción i matrícula són gestionades per la Universitat Permanent: https://web.ua.es/es/upua/

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464