Saltar apartados

DOBLES TITULACIONS

 Termini per a sol·licitar l'admissió: del 4 al 8 de setembre, complint els requisits previs de cada estudi que es detallen a baix. Més informació en la Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres: contacte

Magisteri (Educació Primària) - Humanitats

Per a obtenir ambdues titulacions, a partir de segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total l'alumnat podria completar el Grau de Mestre en Educació Primària (és a dir, els 240 el crèdits requerits) i el Grau en Humanitats (de qual només només hauria de fer 147 crèdits dels 240 que té), de manera que podrà aconseguir  les dues titulacions amb 387 crèdits distribuïts com s'indica el document següent: memòria pla d'estudis Magisteri - Humanitats

Magisteri (Educació Primària) - Filologia Catalana

Per a obtenir les dos titulacions, a partir de segon curs d'Educació Primària i en 5 cursos acadèmics en total, l'alumne hauria de completar la seua formació en el Grau de Mestre en Educació Primària (és a dir, els 240 el crèdits requerits) i en Filologia Catalana (de la qual només hauria de fer 150 crèdits dels 240 que té), de manera que podrà aconseguir les dues titulacions amb 390 crèdits distribuïts com s'indica al document següent: memòria pla d'estudis Magisteri-F.Catalana

Màster en Traducció Institucional amb l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

El propòsit d'aquest programa és l'obtenció de forma simultània i superant tan sol 71 ECTS, de dos títols oficials de Màster:

- Màster en Traducció Institucional per la Universitat d'Alacant

- Master Mention "Traduction et Interprétation", Parcous "Traducteur comercial et juridique" per la Universitat Jean Moulin Lió 3

Alumnat de l'Université Jean Moulin Lió 3 (UJML3)

Assignatures que l'alumnat de la UJML3 ha de cursar en la UA - (66 ECTS)

PRIMER CURS

Primer semestre

CODI

ASSIGNATURA

42401 Deontologia i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

32642

 

 

32742

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (I): anglès-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció econòmica, comercial i financera (I): francès-espanyol, espanyol-francés

 

32640

 

32740

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa (II): anglès-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció jurídic-administrativa (II): francès-espanyol, ispañol-francés

 

 

32643

 

 

32743

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general directa C-A (II): anglès-espanyol

 

 

Traducció general directa C-A (II): francès-espanyol

 

Segon semestre

CODI ASSIGNATURA

42408

 

42409

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

42414

 

 

42415

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42405

 

42406

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció Jurada (anglès-espanyol) (5ECTS)

 

Traducció Jurada (francès-espanyol) (5ECTS)

32645

 

 

32745

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francés-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció econòmica, comercial i financera (II): anglès/francés-espanyol, espanyol-francés

 

32652

 

32752

 

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francés-espanyol, espanyol-anglés

 

Traducció jurídic-administrativa avançada: anglès/francés-espanyol, espanyol-francés

 

32646

 

32746

Triar una d'aquestes dues assignatures:

Traducció general inversa A-C: anglès-espanyol

 

Traducció general inversa A-C: francès-espanyol

 

SEGUNDO CURSE

(42457) TFM (6 ECTS)

TOTAL: 66 ECTS

 

Taula de reconeixements d'assignatures per a l'alumnat de la UJML3

ASSIGNATURES EN UJML3 ASSIGNATURES RECONEGUDES EN UA

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

 

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42403 - Ordenaments jurídics comparats (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Traduction financière anglais (3 ECTS)

 

Traduction financière B (3 ECTS)

 

Pratique de la traduction anglais (3 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Interprétation de liaison (4 ECTS)

 

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

Una de les dues assignatures que a continuació es detallen

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

Révision et post-édition (2 ECTS)

 

TAO (2 ECTS)

 

Gestion de projet (2 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

Semestre 10 del Master Traducteur

 

Commercial et Juridique (30 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

 

Alumnat de la UA

Assignatures de les quals l'alumnat de la UA ha de matricular-se

ASSIGNATURES
42457 - TFM (6 ECTS) - Obligatòriament ha de ser dut a terme seguint la normativa de la UA i tutoritzat per professorat de la mateixa.

Triar una d'aquestes dues assignatures:

42409 - Traducció per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42408 - Traducció per als organismes internacionals anglès-espanyol (5 ECTS)

 

Triar dues assignatures (una de cada bloc)

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Triar dues assignatures (una de cada bloc)

 

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francés-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglés-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

Triar una d'aquestes dues assignatures:

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

 

Assignatures impartides en la UJML3 que podrà reconéixer posteriorment per assignatures de la UA

 Assignatures UJML3

 

Assignatures que es podran reconéixer en la UA

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconéixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction juridique anglais (3 ECTS)

Traduction juridique langue B (3 ECTS)

Pratique de la traduction langue B (3 ECTS)

 

Bloc I

42403 - Ordenaments jurídics comparats francès-espanyol (5 ECTS)

42406 - Traducció jurada francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42402 - Ordenaments jurídics comparats (anglès-espanyol) (5 ECTS)

42405 - Traducció jurada (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconéixer un dels blocs que figuren en la columna de la dreta

 

Traduction financière Anglais (3 ECTS)

Traduction financière B (3 ECTS)

Pratique de la traduction Anglais (3 ECTS)

 

Bloc I

42412 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial francés-espanyol (5 ECTS)

42424 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior francès-espanyol (5 ECTS)

 

Bloc II

42411 - Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial anglés-espanyol (5 ECTS)

42423 - Traducció per a l'exportació i el comerç exterior anglès-espanyol (5 ECTS)

Cursant les 2 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconéixer una de les 2 assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Interprétation de liaison (4 ECTS)

Méthodologie de la recherche (2 ECTS)

 

 

42446 - Interpretació per als organismes internacionals francès-espanyol (5 ECTS)

 

42442 - Interpretació jurada, judicial i policial (anglès-espanyol) (5 ECTS)

 

 

 

Cursant les 3 assignatures que es detallen a continuació, podràs reconéixer l'assignatura que figura en la columna de la dreta

 

Révision et post-édition (2 ECTS)

TAO (2 ECTS)

Gestion de projet (2 ECTS)

 

 

42400 - Correcció i edició professional de textos (6 ECTS)

 

Cursant l'assignatura que es detalla a continuació, podràs reconéixer les 2 assignatures que figuren en la columna de la dreta

 

Semestre 10 del Master Traducteur Commercial et Juridique (30 ECTS)

 

 

42449 - Pràctiques externes (9 ECTS)

42401 - Deodontología i pràctica preprofessional (9 ECTS)

 

  

Com obtindre dos títols de grau en Filologia

¿SAPS QUE POTS ACONSEGUIR DOS TÍTOLS DE GRAU EN FILOLOGIES CURSANT NOMÉS 360 CRÈDITS?

El més adient és que ho planifiques ja des de primer curs, ja que és important l'elecció de la segona llengua i de la literatura d'una segona llengua per a poder fer ús d'aquest programa.

Es cursaran:
 • Els 240 crèdits de la primera titulació (els 30 crèdits optatius es cursaran d'assignatures optatives comunes a les dues titulacions)
 • 120 crèdits de la segona titulació.
Es podrà cursar de dues maneres possibles.
 • En 6 cursos acadèmics.
 • En 5 cursos acadèmics.

(*veure totes les combinacions)

Es reconeixerà.
 • 60 crèdits de primer curs, sempre que haja cursat en la primera titulació els 24 crédits de la segona llengua i la seua literatura corresponents a la llengua pròpia de la segona titulació.
 • 30 crèdits de segon curs corresponents a les matèries comunes.
 • 30 crèdits optatius.
Requisits:
 • El primer estudi cal que siga un Grau en una de les 5 filologies de la UA
 • Haver superat el 100% de crèdits dels dos primers cursos de la primera titulació
 • Haver superat els 12 crèdits de llengua i els 12 crèdits de literatura d'una segona llengua corresponents a la matèria de la segona titulació.
Terminis i procediment de sol·licitud:
 • El mateix termini que l'accés per reconeixements (del 15 de març al 15 de maig). Si l'alumne té ja superats el 100% dels crèdits d'1er i 2n curs, sol·licitarà l'accés per reconeixements, se li aplicarà la taula corresponent, i tindrà accés al segon grau, excepte quan aquest siga el Grau en Estudis Anglesos, que tindrà límit d'admissió.
 • El mateix termini que el termini de reconeixement de crèdits (coincideix amb el període de matrícula). (veure terminis)
 • A través de formulari on-line o en la Secretaria de la Facultat presentant una instància general
Límit d'admissió (només per a l'accés a Estudis Anglesos), es tindrà en compte:
 • Nota de selectivitat
 • Nota mitjana de l'expedient
Combinacions entre filologies

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Àrabs i Islàmics

Si el teu primer grau és Grau en Filologia Catalana

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Francesos

Si el teu primer grau és Grau en Español: Llengua i Literatures

Si el teu primer grau és Grau en Estudis Anglesos

Programa integrat sènior UA en Humanitats

Dirigit a estudiants de la Universitat Permanent.

Consta de 90 ECTS d'unes matèries determinades del Grau en Humanitats de la Universitat d'Alacant.

Per a més informació: https://web.ua.es/ca/upua/estudios/programa-integrado/programa-integrado-senior-en-humanidades.html

La prenscripció i matrícula són gestionades per la Universitat Permanent: https:https://web.ua.es/ca/upua/

Programa internacional Universitat de Bamberg / Universitat d'Alacant

Complint les condicions establides es poden obtindre fins a 4 títols en 5 cursos acadèmics:

 •  Bachelor en Romanistik per la Universitat de Bamberg
 •  Grau en Filologia Catalana / Estudis francesos / o Espanyol: llengua i literatures per la Universitat d'Alacant
 •  Màster en Romanistik per la Universitat de Bamberg
 •  Màster oficial en Espanyol i Anglés com a segones llengües / llengües extrangeres per la Universitat d'Alacant

 

PROGRAMA FORMATIU

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA / BACHELOR EN ROMANISTIK

 

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Catalán: Expresión Oral y Escrita I

6 ECTS

Lingüística General I

6 ECTS

Lengua alemana I

6 ECTS

Catalán: Expresión Oral y Escrita II

6 ECTS

Latín y lenguas europeas

6 ECTS

Introducción a las Grandes Obras de la Literatura Catalana Contemporánea

6 ECTS

Español norma y uso I

6 ECTS

Historia Social de la Lengua Catalana

6 ECTS

Teoría de la Literatura I

6 ECTS

(1) Elegid una de las siguientes asignaturas:

-Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa I

-Introducción a la literatura española

6 ECTS

 

SEGON CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística General II

6 ECTS

Teoría de la Literatura II

6 ECTS

Lengua alemana II

6 ECTS

Fundamentos de la Norma Lingüística Catalana

6 ECTS

Latín y Lenguas Románicas

6 ECTS

Prosa Catalana Contemporánea

6 ECTS

Literatura Catalana: Primeras Grandes Obras

6 ECTS

Cultura y Literatura Popular Catalana

6 ECTS

Introducción a los Lenguajes Teatrales (catalán)

6 ECTS

Elegid una de las siguientes asignaturas:

-Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa II

-Introducción a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Fonética y Fonologías Catalanas

6 ECTS

Morfología Catalana

6 ECTS

Sociolingüística Catalana

6 ECTS

Literatura Catalana Moderna

6 ECTS

Literatura Catalana del siglo XV (I)

6 ECTS

Orígenes y Evolución de la

Lengua Catalana

6 ECTS

Las Hablas Catalanas

6 ECTS

Literatura Catalana, Cultura y Arte

6 ECTS

Literatura Catalana:

Cine e Imagen

6 ECTS

Poesía Catalana Contemporánea

6 ECTS

 

 

QUART CURS

 

Primer semestre (7) – 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Semántica y Lexicología Catalanas

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft          

Seminar - 6 ECTS

Literatura Catalana del siglo XV (II)

6 ECTS

6 ECTS - NF

Trabajo Fin de Grado

6 ECTS           

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Lengua Francesa: Comunicación Oral I

6 ECTS

Lingüística General I

6 ECTS

Lengua alemana I

6 ECTS

 

Lengua Francesa: Comunicación Escrita I

6 ECTS

Estudios Textos Franceses I: Actualidad de

Francia y de los Países Francófonos

6 ECTS

Fonética Francesa

6 ECTS

Elegid una de las siguientes asignaturas:

-Taller de expresión oral y escrita en catalán

-Español norma y uso I

6 ECTS

Literatura Francesa

Contemporánea

Teoría de la Literatura I

6 ECTS

Elegid una de las siguientes asignaturas:

-Introducción a la literatura catalana medieval

-Introducción a la literatura española

6 ECTS

 

SEGON CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística General II

6 ECTS

Teoría de la Literatura II

6 ECTS

Idioma moderno II: Lengua alemana II

6 ECTS

 

Lengua Francesa: Comunicación Escrita II

6 ECTS

Elegid una de estas dos asignaturas:

-Práctica de la normativa catalana

-Español norma y uso II

6 ECTS

Lengua Francesa y Realidades Socioculturales

6 ECTS

Lengua Francesa: Comunicación Oral II

6 ECTS

Teatro Francés: el Texto y la Escena

6 ECTS

Panorama General de la Literatura Francesa hasta el siglo XVIII

6 ECTS

Elegid una de las siguientes asignaturas:

-Literatura catalana actual

-Introducción a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Manifestaciones Artísticas y Culturales de los s. XX y XXI

6 ECTS

Relaciones de la Literatura

Francesa con otras Literaturas

6 ECTS

Morfosintaxis Francesa I

6 ECTS

Lexicología Francesa

6 ECTS

Estudios Textos Franceses II:

Principales Corrientes del Pensamiento Francés

6 ECTS

Semántica y Estilística Francesas

6 ECTS

Narrativa Francesa del siglo XIX

6 ECTS

Poesía Francesa de los s. XIX y XX

6 ECTS

Literatura Francesa y Género

6 ECTS

Lengua Francesa Especializada I

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) – 42 ECTS

Segon semestre (8)

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Pragmática Francesa I

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar         

Seminar - 6 ECTS

Narrativa Francesa del siglo XX

6 ECTS

6 ECTS - NF

Trabajo Fin de Grado

6 ECTS           

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Fonética y Fonología Españolas

6 ECTS

Lingüística General I

6 ECTS

Elegid una de las siguientes asignaturas:

Lengua alemana I

6 ECTS

Clases de Palabras en Español

6 ECTS

Elegid una de estas dos asignaturas:

-Latín y lenguas europeas

-La lengua griega: orígenes y evolución

6 ECTS

Literatura Española del Realismo y del Naturalismo

6 ECTS

Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo

6 ECTS

Literatura Hispanoamericana de la Ilustración al Modernismo

6 ECTS

Teoría de la Literatura I

6 ECTS

Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa I

6 ECTS

 

SEGON CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística General II

6 ECTS

Teoría de la Literatura II

6 ECTS

Idioma moderno II: Lengua alemana II

6 ECTS

Sintaxis del Español II: Descripción y Norma

6 ECTS

Lengua Clásica II: Latín y Lenguas Románicas

6 ECTS

Lexicología y Semántica del Español

6 ECTS

-Taller de Expresión Oral y Escrita En Catalán

6 ECTS

Literatura Española Contemporánea

6 ECTS

Literatura Hispanoamericana Contemporánea

6 ECTS

-Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa II

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Historia de la Lengua Española I

6 ECTS

Historia de la Lengua Española II

6 ECTS

Español como Lengua Extranjera LE/L2

6 ECTS

Sociolingüística y Dialectología Españolas

6 ECTS

Literatura Española de la Edad Media

6 ECTS

Gramática Avanzada del Español

6 ECTS

Literaturas Precolombina y Virreinal (orígenes al s. XVII)

6 ECTS

Literatura Española del siglo XVII

6 ECTS

Literatura Española del siglo XVI

6 ECTS

Teatro Español del Siglo de Oro

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) – 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Análisis del Discurso en Español

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft          

Seminar - 6 ECTS

Literatura Hispanoamericana Actual

6 ECTS

6 ECTS - NF

Trabajo Fin de Grado

6 ECTS           

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

MÀSTER EN ESPANYOL I ANGLÉS COMO A SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES EXTRANGERES /  MÀSTER EN ROMANÍSTIK

CINQUÉ CURS

 

Primer semestre (9) – 30 ECTS UA

Segon semestre (10) – 18 + 12 (TFM) + 30 MA-Arbeit

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS Y METODOLOGÍA INVESTIGADORA

6 ECTS

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch          4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc.      4 ECTS

+

Traducción alemán-esp.   2 ECTS

BASES LINGÜÍSTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

3 ECTS

Modul(e) aus dem MA oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =             
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARIO DE ESPECIALIZACIÓN

ITINERARIO ESPAÑOL L2/LE

ITINERARIO INGLÉS L2/LE

ITINERARIO ESPAÑOL/INGLÉS L2/LE

21 ECTS

PRÁCTICAS EXTERNAS

3 ECTS

Bamberg

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER

12 ECTS

 

MA-Arbeit

30 ECTS - Bamberg

 

 

TAULA DE RECONEIXEMENTS

 

Cursadas en Bamberg

Reconocidas por la UA

1.a.

 

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Sintaxis Catalana

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft          

Seminar - 6 ECTS

Literatura Catalana del segle XIX

6 ECTS

NF (Minor) – 30 ECTS

De una carrera filológica, que no sea de Románicas

Optativas de Movilidad

1.b.

 

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Morfosintaxis Francesa II

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar         

Seminar - 6 ECTS

Lengua Francesa Especializada II

6 ECTS

NF (Minor) – 30 ECTS

De una carrera filológica, que no sea de Románicas

Optativas de Movilidad

1.c.

 

Vertiefungsmodule  Romanische Linguistik

Seminar -  6 ECTS

Pragmàtica del Espanyol

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft          

Seminar - 6 ECTS

Literatura Espanyola Actual

6 ECTS

NF (Minor) – 30 ECTS

De una carrera filológica, que no sea de Románicas

Optativas de Movilidad

1.d.

 

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch          4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc.      4 ECTS

+

Traducción alemán-esp.   2 ECTS

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

6 ECTS

Modul(e) aus dem MA oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =             
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARIO DE ESPECIALIZACIÓN

ITINERARIO ESPAÑOL L2/LE

ITINERARIO INGLÉS L2/LE

ITINERARIO ESPAÑOL/INGLÉS L2/LE

9ECTS

PRÁCTICAS EXTERNAS

3 ECTS (realizadas en Bamberg)

PRÁCTICAS EXTERNAS

3 ECTS

REQUISITOS ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ALICANTE

REQUISITOS ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 •  Estar cursando el 3r curso del Grado correspondiente
 •  Presentar solicitud de incorporación al programa y resultar seleccionada o seleccionado
 •  Superar el Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

CONVENIO

 

 

 


 

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464