Saltar apartados

Comissió de Postgrau

Degà

JUAN FCO. MESA SANZ

Secretari

JOSEP LLUÍS MARTOS SÁNCHEZ

Vicedegà de Postgrau

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO

Coordinadores i Coordinadors dels Màsters Oficials de la Facultat de Filosofia i Lletres

Màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni

FERNANDO PRADOS MARTÍNEZ

GABRIEL GARCÍA ATIÉNZAR

Màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial

ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE

CARLOS CORTÉS SAMPER

Màster en Espanyol i anglès com a Segones Llengües/Llengües Estrangeres

ANTONIA MARTÍNEZ LINARES

Màster en Estudis Literaris

BEATRIZ ARACIL VARON

Màster en Història de l'Europa Contemporània: Identitats i integració

MÓNICA MORENO SECO

JOSÉ MIGUEL SANTACREU SOLER

Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (s. XV-XIX) (Interuniversitari)

CAYETANO MAS GALVAÑ

CARMEN IRLES VICENTE

Màster en Història del Món Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana

JUAN CARLOS OLIVARES PEDREÑO

Màster en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques

VICTORIA GUILLÉN NIETO

JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ EGIDO

Màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals

PABLO GIMÉNEZ FONT

Màster en Traducció Institucional (on-line)

LUCÍA NAVARRO BROTONS

PAOLA MASSEAU

Representant del PAS

RAFAELA GRAU LÓPEZ

Representant de l'alumnat de postgrau

IRINA PADILLA RODRÍGUEZ

Competències

 • Proposar criteris d'organització i de coordinació acadèmica de les titulacions de postgrau..
 • Elaborar procediments d'actuació acadèmica i administrativa per als programes de postgrau.
 • Supervisar l'adequada implantació de les titulacions de postgrau i realitzar un seguiment de l'aplicació dels plans d'avaluació i qualitat d'aquests.
 • Difondre i promocionar l'oferta de titulacions de postgrau.
 • Realitzar una tasca de mediació i interlocució amb els òrgans de govern de la Universitat d'Alacant encarregats de la regulació i gestió dels postgraus.
 • Vetlar pel compliment del programa formatiu de les assignatures de les titulacions de postgrau, informant al deganat i a la Junta de Facultat sobre els conflictes o situacions anòmales que se susciten.
 • Assessorar al professorat responsable de la coordinació acadèmica dels postgraus.
 • Recollir i elevar propostes de millora i actuació dels postgraus a la Comissió de Garantia de Qualitat del Centre i al deganat, prestant especial atenció a les provinents de l'alumnat i del professorat responsable de la coordinació acadèmica.
 • Planificar i supervisar les accions de millora dels postgraus.
 • Emetre informes sobre quants assumptes relacionats amb l'organització docent de les titulacions de postgrau pogueren sol·licitar-li el deganat o la Junta de Facultat.
 • Canalitzar i supervisar l'elaboració de propostes de nous estudis de postgrau.
 • Aquelles altres que li encomane la Junta de Facultat.

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464