Saltar apartados

Programa internacional Universitat de Bamberg / Universitat d'Alacant

Complint les condicions establides es poden obtenir fins a 4 títols en 5 cursos acadèmics:

  • Bachelor en Romanistik per la Universitat de Bamberg
  • Grau en Filologia Catalana / Estudis francesos / o Espanyol: llengua i literatures per la Universitat d'Alacant
  • Màster en Romanistik per la Universitat de Bamberg
  • Màster oficial en Espanyol i Anglès com a segones llengües/llengües estrangeres per la Universitat d'Alacant


PROGRAMA FORMATIU

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA / BACHELOR EN ROMANISTIK

 

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Català: Expressió oral i escrita I

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Llengua alemanya I

6 ECTS

Català: Expressió oral i escrita II

6 ECTS

Llatí i llengües europees

6 ECTS

Introducció a les grans obres de la literatura catalana contemporània

6 ECTS

Espanyol norma i ús I

6 ECTS

Història social de la llengua catalana

6 ECTS

Teoria de la literatura I

6 ECTS

(1) Trieu una de les següents assignatures:

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

-Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Llengua alemanya II

6 ECTS

Fonaments de la norma lingüística catalana

6 ECTS

Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

Prosa catalana contemporània

6 ECTS

Literatura catalana: Primeres grans obres

6 ECTS

Cultura i literatura popular catalana

6 ECTS

Introducció als llenguatges teatrals (català)

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

-Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Fonètica i fonologies catalanes

6 ECTS

Morfologia catalana

6 ECTS

Sociolingüística catalana

6 ECTS

Literatura catalana moderna

6 ECTS

Literatura catalana del segle XV (I)

6 ECTS

Orígens i evolució de la

llengua catalana

6 ECTS

Les parles catalanes

6 ECTS

Literatura catalana, cultura i art

6 ECTS

Literatura catalana:

Cinema i imatge

6 ECTS

Poesia catalana contemporània

6 ECTS

 

 

QUART CURS

 

Primer semestre (7) %u2013 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Semàntica i lexicologia catalanes

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura catalana del segle XV (II)

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Llengua francesa: Comunicació oral I

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Llengua alemanya I

6 ECTS

 

Llengua francesa: Comunicació escrita I

6 ECTS

Estudis textos francesos I: Actualitat de

França i dels països francòfons

6 ECTS

Fonètica francesa

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Taller d'expressió oral i escrita en català

-Espanyol norma i ús I

6 ECTS

Literatura francesa

Contemporània

Teoria de la literatura I

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Introducció a la literatura catalana medieval

-Introducció a la literatura espanyola

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Idioma modern II: Llengua alemanya II

6 ECTS

 

Llengua francesa: Comunicació escrita II

6 ECTS

Trieu una d'aquestes dues assignatures:

-Pràctica de la normativa catalana

-Espanyol norma i ús II

6 ECTS

Llengua francesa i realitats socioculturals

6 ECTS

Llengua francesa: Comunicació oral II

6 ECTS

Teatre francés: el text i l'escena

6 ECTS

Panorama general de la literatura francesa fins al segle XVIII

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

-Literatura catalana actual

-Introducció a la literatura hispanoamericana

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Manifestacions artístiques i culturals dels s. XX i XXI

6 ECTS

Relacions de la literatura

francesa amb altres literatures

6 ECTS

Morfosintaxis francesa I

6 ECTS

Lexicologia francesa

6 ECTS

Estudis textos francesos II:

Principals corrents del pensament francés

6 ECTS

Semàntica i estilística franceses

6 ECTS

Narrativa francesa del segle XIX

6 ECTS

Poesia francesa dels s. XIX i XX

6 ECTS

Literatura francesa i gènere

6 ECTS

Llengua francesa especialitzada I

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) %u2013 42 ECTS

Segon semestre (8)

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Pragmàtica francesa I

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar

Seminar - 6 ECTS

Narrativa francesa del segle XX

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

12 ECTS

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

ESPAÑOL: LLENGUA I LITERATURES / BACHELOR EN ROMANISTIK

PRIMER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (1)

Segon semestre (2)

Fonètica i fonologia espanyoles

6 ECTS

Lingüística general I

6 ECTS

Trieu una de les següents assignatures:

Llengua alemanya I

6 ECTS

Classes de paraules en espanyol

6 ECTS

Trieu una d'aquestes dues assignatures:

-Llatí i llengües europees

-La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

Literatura espanyola del realisme i del naturalisme

6 ECTS

Literatura espanyola de la il·lustració i del romanticisme

6 ECTS

Literatura hispanoamericana de la il·lustració al modernisme

6 ECTS

Teoria de la literatura I

6 ECTS

Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

 

Primer semestre (3)

Segon semestre (4)

Lingüística general II

6 ECTS

Teoria de la literatura II

6 ECTS

Idioma modern II: Llengua alemanya II

6 ECTS

Sintaxi de l'espanyol II: Descripció i norma

6 ECTS

Llengua clàssica II: Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

Lexicologia i semàntica de l'espanyol

6 ECTS

-Taller d'expressió oral i escrita en català

6 ECTS

Literatura espanyola contemporània

6 ECTS

Literatura hispanoamericana contemporània

6 ECTS

-Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

 

TERCER CURS (60 ECTS)

 

Primer semestre (5)

Segon semestre (6)

Història de la llengua espanyola I

6 ECTS

Història de la llengua espanyola II

6 ECTS

Español com a llengua estrangera LI/L2

6 ECTS

Sociolingüística i dialectologia espanyoles

6 ECTS

Literatura espanyola de l'edat mitjana

6 ECTS

Gramàtica avançada de l'espanyol

6 ECTS

Literatures precolombina i virreinal (orígens al s. XVII)

6 ECTS

Literatura espanyola del segle XVII

6 ECTS

Literatura espanyola del segle XVI

6 ECTS

Teatre espanyol del segle d'or

6 ECTS

 

QUART CURS (60 ECTS [TFG-6])

 

Primer semestre (7) - 42 ECTS

Segon semestre (8) 12 ECTS + 6 TFG + 12 BA-Arbeit

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Anàlisi del discurs en espanyol

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura hispanoamericana actual

6 ECTS

6 ECTS - NF

Treballe fi de grau

6 ECTS

6 ECTS - NF

BA-Arbeit

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

6 ECTS - NF

 

 

MÀSTER EN ESPANYOL I ANGLÈS COM A SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES / MASTER EN ROMANISTIK

CINQUÈ CURS

 

Primer semestre (9) - 30 ECTS UA

Segon semestre (10) - 18 + 12 (TFM) + 30 DT.-Arbeit

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES I METODOLOGIA INVESTIGADORA

6 ECTS

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch 4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc. 4 ECTS

+

Traducció alemany-esp. 2 ECTS

BASES LINGÜÍSTIQUES PER A la PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES

3 ECTS

Modul(i) aus dem DT. oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPAÑOL L2/LI

ITINERARI INGLÉS L2/LI

ITINERARI ESPAÑOL/INGLÉS L2/LI

21 ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS

Bamberg

 

TREBALLE FI DE MÀSTER

12 ECTS

 

DT.-Arbeit

30 ECTS - Bamberg

 

 

TAULA DE RECONEIXEMENTS

 

Cursades en Bamberg

Reconegudes per la UA

1.a.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Sintaxi catalana

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura catalana del segle XIX

6 ECTS

NF (Minor) - 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de Romàniques

Optatives de mobilitat

1.b.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Morfosintaxis francesa II

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar

Seminar - 6 ECTS

Llengua francesa especialitzada II

6 ECTS

NF (Minor) - 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de Romàniques

Optatives de mobilitat

1.c.

 

Vertiefungsmodule Romanische Linguistik

Seminar - 6 ECTS

Pragmàtica de l'espanyol

6 ECTS

Vertiefungsmodule Romanische Literaturwissenschaft

Seminar - 6 ECTS

Literatura espanyola actual

6 ECTS

NF (Minor) - 30 ECTS

D'una carrera filològica, que no siga de romàniques

Optatives de mobilitat

1.d.

 

Propädeutisches Modul A1/A2

Portugiesisch 4 ECTS

o

Propädeutisches Modul A1/A2

Rumänisch etc. 4 ECTS

+

Traducció alemany-esp. 2 ECTS

NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES

6 ECTS

Modul(i) aus dem DT. oder BA-Angebot eines anderen Fachs als Romanistik =
mindestens 10 ECTS-Punkt

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

ITINERARI ESPANYOL/ANGLÈS L2/LI

9ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS (realitzades en Bamberg)

PRÀCTIQUES EXTERNES

3 ECTS

REQUISITS ESTUDIANTS UNIVERSITAT D'ALACANT

REQUISITS ESTUDIANTS UNIVERSITAT D'ALACANT

  • Estar cursant el 3r curse del Grau corresponent
  • Presentar sol·licitud d'incorporació al programa i resultar seleccionada o seleccionat
  • Superar el Deutsche Sprachprüfung für donen Hochschulzugang (DSH)

CONVENI

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464