Saltar apartados

Itineraris

En el Grau en Estudis Àrabs i Islàmics hi ha set possibles itineraris. Per a obtenir un dels itineraris cal superar 5 assignatures que s'hi associen més dues assignatures de primer o segon curs de la mateixa matèria.

Itinerari Filologia Catalana.

A més de cursar 12 crèdits entre Taller d'expressió oral i escrita en català, Introducció a la literatura catalana medieval, Pràctica de la normativa catalana i Literatura catalana actual, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Contrast de llengües a partir del català.
 2. Literatura catalana medieval i literatures europees.
 3. Literatura catalana contemporània comparada.
 4. Català: comentari de textos i competència lingüística.
 5. Didàctica de la llengua i la literatura (en català).
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Estudis Francesos.

A més de cursar 12 crèdits entre Llengua francesa I, Llengua francesa II, Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I i Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Llengua francesa: comunicació oral II.
 2. Llengua francesa: comunicació escrita II.
 3. França i els països francòfons en els mitjans de comunicació francesos.
 4. Literatura francesa i cinema.
 5. Literatura juvenil, novel·la negra i còmic en llengua francesa.
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Estudis Hispànics.

A més de cursar 12 crèdits entre Espanyol: norma i ús I, Introducció a la literatura espanyola, Espanyol: norma i ús II i Introducció a la literatura hispanoamericana, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Literatura i cultura aplicades a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera / llengua segona.
 2. Español com a llengua estrangera / segona llengua.
 3. Edició i correcció de textos.
 4. Literatura hispanoamericana actual.
 5. L'espanyol d'Amèrica.
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Estudis Anglesos.

A més de cursar 12 crèdits entre Comunicació eficaç en anglès I, Comunicació eficaç en anglès II, Grans figures de la literatura anglesa I i Grans figures de la literatura anglesa II, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Llengua anglesa III.
 2. Literatura i cinema en els països de parla anglesa.
 3. Cultura i institucions en els països de parla anglesa.
 4. Llengua anglesa IV.
 5. Innovació i ruptura en la història de la literatura en llengua anglesa.
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Estudis Clàssics.

A més de cursar 12 crèdits entre Llatí i llengües europees, La llengua grega: orígens i evolució, Literatura llatina: poesia lírica i didàctica, Literatura grega: poesia, Llatí i llengües romàniques, Gènere literari i dialecte grec, Literatura llatina: poesia èpica i amorosa, Literatura grega: prosa, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Tragèdia llatina.
 2. Comèdia llatina.
 3. Tragèdia grega.
 4. Drama llatí medieval i modern.
 5. Comèdia grega.
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Lingüística General.

A més de cursar 12 crèdits amb les assignatures Lingüística general I i Lingüística general II, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Lingüística clínica: trastorns del llenguatge i de la parla.
 2. Introducció a les llengües de signes.
 3. Pragmalingüística: aspectes verbals i no verbals de la comunicació.
 4. Lingüística aplicada a l'aprenentatge de llengües.
 5. Sociolingüística: llenguatge i societat.
 6. Pràctiques externes.

Itinerari Teoria de la literatura i literatura comparada.

A més de cursar 12 crèdits amb les assignatures Teoria de la literatura I i Teoria de la literatura II, heu de cursar 5 assignatures entre:

 1. Estètica literària.
 2. Crítica i hermenèutica literàries.
 3. Literatura comparada i cibercultura.
 4. Literatura i cinema.
 5. Teoria i pràctica del comentari de text literari.
 6. Pràctiques externes.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464