Saltar apartados

Ajuda econòmica Sicue 17-18. Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses i adjudicació definitiva de l'ajuda

Resolució de 9 de febrer de 2018 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la convocatòria d'ajuda econòmica per a estudiants de la Facultat que realitzen un intercanvi Sicue durant el curs 2017-18 per la qual:

ES RESOL:

PRIMER: Publicar el llistat definitiu de sol·licituds admeses amb adjudicació d'ajuda econòmica.

SEGON: Publicar el llistat definitiu de sol·licituds excloses.

TERCER: Establir la quantia de cada ajuda en 214,28€, que s'abonarà en un sol pagament.

QUART: Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Rector d'aquesta universitat, en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 9 de febrer de 2018

Juan Francisco Mesa Sanz                                                                                                                                                                                        Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464