Saltar apartados

Ajudes Erasmus 2018-19. Llistat definitiu de sol·licituds admeses i adjudicació definitiva.

Resolució de 5 de març de 2019 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la convocatòria d'ajudes per a estudiants de la Facultat que realitzen un intercanvi erasmus durant el curs 2018/-19, per la qual:

ES RESOL:

PRIMER: Publicar el llistat definitiu de sol·licituds admeses AMB ADJUDICACIÓ D'AJUDA ECONÒMICA.

SEGUNDO: Publicar el llistat definitiu de sol·licituds admeses SENSE ADJUDICACIÓ D'AJUDA ECONÒMICA.

TERCER: Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector d'aquesta universitat, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la publicació.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats i interessades.

Alacant, 5 de març de 2019

Juan Fco. Mesa Sanz                                                                                                                                                               Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464