Saltar apartados

PROGRAMA DOBLE TITULACIÓ EN EL MÀSTER EN TI AMB L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3. RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Resolució del 10 de juliol de 2018 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la convocatòria de selecció d'estudiants per al programa de doble titulació en el Màster en Traducció Institucional amb l'Université Jean Moulin Lyon 3 per la qual:

ES RESOL:

PRIMER: publicar la puntuació definitiva per sol·licitant segons els criteris de selecció establits en la convocatòria.

SEGON: publicar l'adjudicació definitiva de les places, així com la llista d'espera.

TERCER: Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Rector d'aquesta universitat, en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació.

D'acord a l'establit en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

Alacant, 10 de juliol de 2018

Juan Francisco Mesa Sanz                                                                                                                                                                                            Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464