Saltar apartados

Mobilitat fora de programa

1. L'alumnat podrà proposar projectes propis de mobilitat que amplien o milloren el seu període formatiu, en les mateixes universitats on ja hagen complit un període regulat d'estada o en altres universitats.

2. Serà competència exclusiva de l'alumnat que promoga aquestes iniciatives la gestió de la seua mobilitat i la sol·licitud d'acceptació per part de l'altra universitat.

3. Els qui desitgen realitzar una estada en alguna universitat estrangera presentaran la seua proposta a la Comissió de Mobilitat, que tindrà competència per a aprovar tant el projecte en el seu conjunt com l'Acord d'Aprenentatge (Learning Agreement), aplicant els mateixos principis que es deriven d'aquesta normativa.

4. Els qui desitgen participar en aquesta modalitat d'intercanvi hauran de tenir un mínim de 60 crèdits aprovats i addicionalment se'ls podrà requerir un nivell B1 del Marc Comú de Referència Europeu en la llengua del país de destinació en el moment de començar l'estada de mobilitat.

5. Se'ls reconeixeran els estudis cursats, aplicant-los la mateixa normativa que a la resta d'estudiants d'intercanvi.

6. Per a obtenir el reconeixement acadèmic serà necessari que se sol·licite en el curs acadèmic anterior al de la realització de l'estada. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

- Carta d'acceptació de la Universitat de destinació, que especifique el període i les condicions.

- Informe favorable del Coordinador/a de Mobilitat del Centre on s'especifique el Contracte/Acorde d'estudis que el/l'estudiant realitzarà, que en cap cas podrà incloure assignatures suspeses per l'alumne/a amb anterioritat. L'esmentat informe haurà de ser subscrit en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir del registre d'entrada de la sol·licitud.

7. En cap cas, tractant-se d'iniciatives individuals, tindran dret a obtenir subvencions o ajudes econòmiques per a cobrir les seues despeses de matrícula o estada.

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464