Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Oficina de mobilitat

Presentació

 

Presentació

La Facultat de Filosofia i Lletres s'ha dotat d'una estructura i procediments per a la gestió dels Programes de Mobilitat dirigits a estudiants, tant propis com acollits d'altres universitats. Aquesta gestió es realitza en aquest Centre en estreta col·laboració amb el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. Així doncs, el nostre Centre s'encarrega d'oferir a l'alumnat assessorament i orientació, realitzar l'assignació de places, facilitar l'elecció d'assignatures i practicar el corresponent reconeixement dels crèdits cursats.

L'estructura organitzativa i els procediments queden arreplegats en el Reglament de Mobilitat d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres (correcció d'errors). Aquest Reglament sorgeix com a desenvolupament de la Normativa de Mobilitat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant  i estableix les competències de tots els agents implicats en la implementació dels Programes de Mobilitat. Cal destacar la constitució d'una Comissió de Mobilitat, a la qual pertany la Coordinació d'estudis, representants d'estudiants, un o una representant del PAS i la coordinació Acadèmica de Mobilitat de la Facultat.

El protocol d'actuació que s'aplica a l'alumnat que participen en els programes de mobilitat vinculats a la nostra Facultat és el següent:

 

  1. Després de la publicació de la corresponent convocatòria de places de mobilitat, sol·licitar la seua participació a través de l'aplicació Programes de Mobilitat de UACloud CV i seleccionar les possibles destinacions;
  2. Les sol·licituds són avaluades per la Coordinació d'Estudis, la qual assigna les places en funció dels criteris establits en la normativa vigent;
  3. L'alumnat ha de presentar una proposta d'estudis a realitzar en la universitat de destinació (conegut com learning agreement ), que ha de ser validada pel Coordinador o per la Coordinadora d'Estudis pertanyent a la titulació que estiga cursant l'alumnat;
  4. Quan l'alumnat s'incorpora a la universitat de destinació, ha de pujar el learning agreement definitiu segellat i validat pel coordinador/a de destinació, en format pdf,  al gestor de documents UACloud-->Programes de Mobilitat-->Historial-->Gestor documents--> Acord Aprenentatge Definitiu (3 signatures).
  5. Quan finalitza l'estada, la Coordinació d'Estudis rep l'expedient acadèmic obtingut en la universitat de destinació i procedeix a emplenar les actes de l'alumnat.
  1. Presentar a través de la plataforma electrònica de la Universitat d'Alacant una proposta d'estudis o learning agreement a realitzar en el nostre Centre. Aquest learning agreement ha de ser validat per la Coordinació d'Estudis corresponent;
  2. A l'inici dels dos semestres del curs, la Facultat organitza sessions informatives per a orientar a l'alumnat acollit de les accions que han d'escometre per al seu millor aprofitament de l'estada en el nostre Centre.

 

Les actuacions en temes de mobilitat en la Facultat de Filosofia i Lletres, a part del seu desenvolupament normatiu, troben també acomodament en internet, per a facilitar la informació a l'alumnat i agilitar els seus tràmits. Tota aquesta informació, amb els corresponents formularis, es pot consultar en aquesta pàgina web.