Saltar apartados

Presentació

La Facultat de Filosofia i Lletres s'ha dotat d'una estructura i procediments per a la gestió dels Programes de Mobilitat dirigits a estudiants, tant propis com acollits d'altres universitats. Aquesta gestió es realitza en aquest Centre en estreta col·laboració amb el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. Així doncs, el nostre Centre s'encarrega d'oferir a les/als estudiants assessorament i orientació, realitzar l'assignació de places, facilitar l'elecció d'assignatures i practicar el corresponent reconeixement dels crèdits cursats.

L'estructura organitzativa i els procediments queden recollits en el Reglament de Mobilitat d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres ( correcció d'errors ). Aquest Reglament sorgeix com a desenvolupament de la Normativa de Mobilitat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant i estableix les competències de tots els agents implicats en la implementació dels Programes de Mobilitat cal destacar la constitució d'una Comissió de Mobilitat , a la qual pertanyen els/les coordinadors/es d'estudis, representants d'estudiants, un/a representant del PAS i el Coordinador Acadèmic de Mobilitat de la Facultat.

El protocol d'actuació que s'aplica als/les estudiants que participen en els programes de mobilitat vinculats a la nostra Facultat és el següent:

 1. En el cas d'estudiants propis que desitgen cursar part dels seus estudis en una altra universitat, les gestions que han de realitzar són:
  1. Després de la publicació de la corresponent convocatòria de places de mobilitat, sol·licitar la seua participació per la plataforma electrònica de la Universitat d'Alacant i seleccionar 10 possibles destinacions;
  2. Les sol·licituds són avaluades pels/per les Coordinadors/es d'Estudis, que assignen les places en funció dels criteris establits en la normativa vigent;
  3. Els/les estudiants han de presentar una proposta d'estudis a realitzar en la universitat de destinació (conegut com learning agreement ), que ha de ser validada pel/per la Coordinador/a d'Estudis pertanyent a la titulació que estiga cursant l'estudiant;
  4. Quan l'estudiant s'incorpora a la universitat de destinació, ha de remetre a l'oficina de mobilitat de la Facultat còpia del learning agreement segellada i validada pel/per la Coordinador/a de la universitat de destinació;
  5. Quan finalitza l'estada, el/la Coordinador/a d'Estudis rep l'expedient acadèmic obtingut en la universitat de destinació i procedeix a emplenar les actes de l'estudiant.
 2. En el cas d'estudiants pertanyents a altres universitats que desitgen cursar part dels seus estudis en la Universitat d'Alacant, les gestions que han de realitzar són:
 3. Presentar per la plataforma electrònica de la Universitat d'Alacant una proposta d'estudis o learning agreement a realitzar en el nostre Centre. Aquest learning agreement ha de ser validat pel/per la Coordinador/a d'Estudis corresponent;
 4. A l'inici dels dos semestres del curs, la Facultat organitza sessions informatives per a orientar als/a les estudiants acollits de les accions que han d'escometre per al seu millor aprofitament de l'estada en el nostre Centre;

Les actuacions en temes de mobilitat en la Facultat de Filosofia i Lletra, a part del seu desenvolupament normatiu, troben també acomodament en internet, per a facilitar la informació als/a les estudiants i agilitzar els seus tràmits. Tota aquesta informació, amb els corresponents formularis, es pot consultar en la següent adreça: http://lletres.ua.es/va/movilidad/tauler-d-anuncis.html

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464