Saltar apartados

Publicacions

 

PUBLICACIONS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Publicacions amb perspectiva específica de gènere

Autoria CASADO SÁNCHEZ, María Ángeles i MORENO SECO, Mónica

Any

2014
Títol

"María Cristina de Borbó i María Cristina d'Habsburg: dos regentes entre les maneres aristocràtiques i els burgesos

En

Història i Política, nº 31 (2014): 113-138.

 

Autoria FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada (Coord.)

Any

2012
Títol

"Jo sóc dona, francesa, filòsofa...' i jesuïta"

En

Magistro et amico. Deu estudis en Homenatge al professor Enrique Giménez López, Publicacions de la Universitat d'Alacant.

URL

https://alicante.academia.edu/inmaculadafernándezarrillaga

http://inmaculadafernandezarrillaga.blogspot.com.es/p/publicaciones.html

 

Autoria FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada

Any

2014
Títol

"Les agustinas oriolanes de Sant Sebastià: duel amb el bisbe Gómez de Terán i protecció real".

En

Hereves de Clío. Dones que han impulsat la Història, Gloria Franco Rubio i Mª dels Ángeles Pérez Samper (editores), Mergablum, Sevilla.

URL

https://alicante.academia.edu/inmaculadafernándezarrillaga

http://inmaculadafernandezarrillaga.blogspot.com.es/p/publicaciones.html

 

Autoria FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada (Ed.)

Any

2015
Títol

Dones que van viure l'Alacant de la modernitat. Institut alacantí de cultura "Juan Gil-Albert", Alacant

URL

https://alicante.academia.edu/inmaculadafernándezarrillaga

http://inmaculadafernandezarrillaga.blogspot.com.es/p/publicaciones.html


 

Autoria FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada

Any

2015
Títol

"Religiositat femenina sota ordinària sospita. Les agustinas d'Oriola i el bisbe desangelat en L'ànima de les dones. Àmbits d'espiritualitat femenina en la modernitat".

En

Javier Burrieza Sánchez (Ed.), L'ànima de les dones: Àmbits d'espiritualitat femenina en la modernitat (segles XVI-XVIII), Valladolid, Universitat de Valladolid.

URL

https://alicante.academia.edu/inmaculadafernándezarrillaga

http://inmaculadafernandezarrillaga.blogspot.com.es/p/publicaciones.html

 

Autoria GALINDO, Mar

Any

2016
Títol

%u201CIs Study abroad a women experience? A gender perspective of language learning abroad%u201D.

En

Galindo, Mar (2016): %u201CIs Study abroad a women experience? A gender perspective of language learning abroad%u201D, en International Center for Research and Development (ed.): Language, Literature & Society (ISBN 978-955-4543-33-1). Sri Lanka: ICRD. P. 230.

 

Autoria GARCÍA CONESA, Isabel María & JUAN RUBIO, Antonio Daniel

Any

2013
Títol

"American Women and Leisure in the 1920s".

En

Revista RAUDEM, nº 1, desembre de 2013. Associació Universitària d'Estudis de les Dones, Universitat d'Almeria. ISSN: 2340-9630, pàg. 153 %u2013 166

 

Autoria GARCÍA CONESA, Isabel María & JUAN RUBIO, Antonio Daniel

Any

2013
Títol

"La dona nord-americana i l'oci en els anys vint".

En

Feminisme/s. Nº 21, juliol de 2.013. Centre d'Estudis sobre la Dona. Universitat d'Alacant, 2013. ISSN: 1696 %u2013 8166, pàg. 157 %u2013 181.

 

Autoria GARCÍA CONESA, Isabel María & JUAN RUBIO, Antonio Daniel

Any

2013
Títol

"Les dones de Greenham Common: el sí es va poder dels 80".

En

Nòmades, Revista Crítica de Ciències Socials i Jurídiques, Vol 38, setembre de 2013. Universitat Complutense de Madrid. ISSN: 1578 %u2013 6730, pàg. 155 %u2013 173.

 

Autoria GARCÍA CONESA, Isabel María & JUAN RUBIO, Antonio Daniel

Any

2015
Títol

"Edith Nourse Rogers: l'interès històric d'una congressista en els veterans i en el cos femení en l'exèrcit".

En

Revestisca Estudis Humanístics, Història. Universitat de León. ISSN: 1696 %u2013 0300

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel

Any

2010
Títol "Frances Perkins: A Life of Commitment".

En

Feminisme/s. Nº 16, desembre de 2010. Centre d'Estudis sobre la Dona. Universitat d'Alacant, 2010. ISSN: 1696 %u2013 8166, pàg. 159 %u2013 179

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2013
Títol "El moviment ecofeminista en els anys vuitanta".

En

Revista Electrònica de Ciències Socials Prisma Social, nº 11, desembre de 2013. Fundació iS+D per a la Recerca Social Avançada. ISSN: 1989 %u2013 3469, pàg. 57 %u2013 90

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2014
Títol "El paper públic de la dona nord-americana en els anys vint".

En

Tons Digital. Nº 27, juliol de 2014. Revista Electrònica d'Estudis Filològics de la Universitat de Múrcia. ISSN: 1577 %u2013 6921

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2014
Títol "Sandra Cisneros: La creació artística fronterera".

En

Revista Dossiers Feministes, nº 18 2014. Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano. Universitat Jaume I. ISSN: 1139 %u2013 1219, pàg. 55 %u2013 66

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2015
Títol "Hispanic women's presence in the actual O.S. Congress".

En

Journalism and Mass Communication (New York, USA). Vol 5, No. 1. Novembre de 2015, pàg. 593 %u2013 606. ISSN: 2160 %u2013 6579

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2015
Títol "Hispanic women's presence in the actual O.S. Congress".

En

Journalism and Mass Communication (New York, USA). Vol 5, No. 1. Novembre de 2015, pàg. 593 %u2013 606. ISSN: 2160 %u2013 6579

 

Autoria JUAN RUBIO, Antonio Daniel & GARCÍA CONESA, Isabel María

Any

2015
Títol "Women candidates for political office in the US in the twenties".

En

Open Journal of Social Sciences (Newark, Delaware, USA). octubre de 2015. ISSN: 2327 %u2013 5952 (Print), 2327 %u2013 5960 (Online), pàg. 56 %u2013 63

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2008
Títol "La cara positiva de les dones d'altres cultures: una anàlisi multimodal de dues portades".

En

Martínez Lirola, M. (ed.) Immigració, Discurs i Mitjans de comunicació. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert; 143-159

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2009
Títol "Exploring new forms of gender violence: women as objects in plastic surgery's leaflets%u201D.

En

Revista Alacantina d'Estudis Anglesos (RAEI), 22: 181-194.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2010
Títol "Explorant la invisibilitat de dones de diferents cultures en la societat i en els mitjans de comunicació".

En

Paraula Clau 13, 1: 161-173

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2010
Títol "Explorant noves formes de violència de gènere: la dona com a objecte en els fullets de clíniques d'estètica".

En

Global Mitjana Journal Mexico, 7 (13): 80-94

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2010
Títol "Positive aspects of women of different cultures: an analysis of two multimodal covers".

En

The Poster 1 (1): 77-93

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2011
Títol "Notes sobre la visibilitat i la invisibilitat de les dones en la nostra societat: el cas concret de la universitat d'Alacant".

En

Revista Noves Tendències en Antropologia, nº 2, 2011, pàg. 37-58.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2012
Títol "Exploring the image of women to persuadeix in multimodal leaflets".

En

Theory and Practice in English Studies (THEPES) V (1): 27-55.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2013
Títol "Explorant la construcció discursiva de les dones i els menors immigrants en una mostra de notícies de ràdio".

En

Tons Digital 25: 1-14.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2013
Títol "The construction of gender through discourse in the social network badoo: exploring virtual interaction".

En

Gender Questions 1: 18-32.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2014
Títol "An exploration of the representation of immigrant women in a sample from the Spanish press".

En

Gender Questions 2(1): 84-97.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2014
Títol "The portrayal of women's contribution to Irish society through a sample from the Irish press".

En

Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies (SIJIS) 4: 53-68

URL

DOI: http://dx.doi.org/10.13128/sijis-2239-3978-14667

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2014
Títol "Visibility and invisibility: Exploring the representation of women and men in Irish politics. The example of the 2011 broadcasts".

En

Communication Papers 3(5): 11-22.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2015
Títol "Anotacions sobre les dones immigrants en la premsa espanyola: deconstruyendo la invisibilitat".

En

Esteban dela Rosa, Gloria i Tandian, Aly (coords.) Millora de les condicions de l'emigració de les persones de l'Àfrica Sudsahariana a la Unió Europea. Granada: Editorial Comares. Col·lecció estudis i informes sobre immigració dirigits per Gloria Esteban de la Rosa. N. 4; pàg. 173-184.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María

Any

2015
Títol "Cap a una descripció de les notícies sobre dones immigrants en la premsa".

En

Arévalo Salines, Alex Iván, Amador Irazoy Raquel Cabral (eds.) Comunicació, conflictes i canvi social. Temuco: Edicions Universitat de la Frontera. Col·lecció Espiral Social; 258-274. 346 pgs. 21 capítols. ISBN Universitat Jaume I de Castelló: 978-84-16356-49-2. ISBN Universidade Estadual Paulista: 978-85-99679-72-2.

URL

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/conflictoscambiosocial.2016

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María i CHOVANEC, J.

Any

2012
Títol "The dream of a perfect bodi menja true: Multimodality in cosmetic surgery advertising".

En

Discourse and Society 23 (5): 487%u2013507.

URL

DOI: 10.1177/0957926512452970

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María i IBÁÑEZ CASTEJÓN, Laura

Any

2015
Títol "Aproximació a la introducció de temes globals en l'ensenyament universitari. Una proposta per a treballar la capacitat crítica i qüestions de gènere amb les revistes d'Oxfam Intermón".

En

Arévalo Salines, Alex Iván, Amador Irazoy Raquel Cabral (eds.) Comunicació, conflictes i canvi social. Temuco: Edicions Universitat de la Frontera. Col·lecció Espiral Social; 275-290. 346 pgs. ISBN Universitat Jaume I de Castelló: 978-84-16356-49-2. ISBN Universidade Estadual Paulista: 978-85-99679-72-2

URL

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/conflictoscambiosocial.2016.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María i IBÁÑEZ CASTEJÓN, Laura

Any

2016
Títol "La presència de les dones en una mostra de revistes d'Intermón Oxfam: cap a una imatge diferent de les dones del sud.".

En

Tons Digital 30: 1-21.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María i JIMÉNEZ BAUTISTA, F.

Any

2015
Títol "La realitat de les dones immigrants en les presons espanyoles a través del seu discurs: exemples de violència, marginació i reirserción frustrada".

En

Noves Tendències en Antropologia 6: 1-20.

 

Autoria MARTÍNEZ LIROLA, María i OLMOS ALCARAZ, A.

Any

2015
Títol "Sobre menors i dones immigrants en la ràdio i la televisió públiques: imatges esbiaixades i ficcions mediàtiques".

En

Tons Digital 28: 1-23.

 

Autoria MONTES, Antonia

Any

2007
Títol

TRADUCCIÓ I GLOBALITZACIÓ. Anàlisi i perspectives del fenomen publicitari (anglès-espanyol-alemany). Comares: Granada

 

Autoria MONTES, Antonia

Any

2008
Títol

%u201CAdvertising Texts - A Globalised Genre: A Case Study of Translation Norms%u201D.

En

New Trends in Translation and Cultural Identity. Eds. M.Muñoz Calvo, C. Buesa-Gómez, M.A.Ruiz-Moneva. Cambridge Scholars Publishing (325-335).

 

Autoria MONTES, Antonia

Any

2008
Títol

%u201CMarken- und Produktnamen der Glamur-Industrie im sozio-ökonomischen Diskurs%u201D.

En

ONOMA 9 (195-220).

 

Autoria MONTES, Antonia

Any

2011
Títol

%u201CEls desacords en el debat radiofònic: Un estudi de les estructures discursives en alemany%u201D.

En

Revista Electrònica de Lingüística Aplicada 9 (86-96)

 

Autoria MONTES, Antonia

Any

2012
Títol

%u201CA gender-based study of product names in the cosmetic sector%u201D.

En

Names as Language and Capital. Proceedings Names in the Economy III, Amsterdam, 11-13 June 2009 Eds. R. Boerrigter, H. Nijboer. Amsterdam: Meertens Instituut. (75-81)

 

Autoria MORENO SECO, Mónica

Any

2014
Títol

%u201CA l'ombra de Pasionaria. Dones i militància comunista (1960-1982)%u201D.

En

Mª Dolores Ramos (ed.), Teixidores de ciutadania. Cultures polítiques, feminismes i lluites democràtiques a Espanya, Universitat de Màlaga, Màlaga, 2014: 257-282.

 

Autoria MORENO SECO, Mónica

Any

2014
Títol

%u201CRevolució, democràcia i feminisme: les dones de l'extrema esquerra en la Transició%u201D.

En

Ana Aguado i Luz Sanfeliu (eds), Camins de democràcia. Ciutadanies i cultures democràtiques en el segle XX, Comares, Granada, 133-148.

 

Autoria MORENO SECO, Mónica

Any

2015
Títol

%u201CEngagement et genre dans l`extrême gauche espagnole dónes années 1970%u201D.

En

Karine Bergès, Diana Burgos-Vigna, Merceces Yusta i Nathalie Ludec (dirs.), Résistantes, militants, citoyennes. L`engagement politique dónes femmes aux XXe at XXIe siècles, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 181-197.

 

Autoria MORENO SECO, Mónica

Any

2015
Títol

%u201CParti communiste et féminisme. De l`antifascisme à la transitions démocratique en Espagne%u201D.

En

Vingtième Siècle. Revue d'Histoire, nº 126: 133-146.

 

Autoria MORENO SECO, Mónica

Any

2016
Títol

%u201CJoves treballadores cristianes: compromís social i aprenentatge ciutadà en la JOC%u201D.

En

Ahir. Revista d'Història Contemporània, nº 102: 95-119.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2010
Títol "Una herència simbòlica: la imatge del pare en Dedans et Or: els lettres de mon père d'Hélène Cixous".

En

Reescriptures de la masculinitat, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, pàg. 67-73.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2002
Títol "La femme écrivain en France pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Li plaisir des dire : uneix plaie à/a(mère)".

En

La littérature au féminin, Granada, Comares, pàg. 517-526.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2006
Títol "Les dones en l'espai vetlat de l'escriptura : una realitat involuntària".

En

Espai i text en la cultura francesa, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant, pàg. 217-225.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2008
Títol "De Flytemnestre à Samsonge. Histoire d'uneix réécriture ou li jeu de l'imbrication chez Cixous".

En

Intertexto i Polifonia, Oviedo, Servei publicacions Universitat d'Oviedo, pàg. 525-532.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2009
Títol "L'écriture comme revendication de la condition dónes femmes dans Souffles et La d'Hélène Cixous".

En

Del saber a la vida, Alacant, Servei publicacions Universitat d'Alacant, pàg. 351-359.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2010
Títol "Escriptures del sagrat: Metàfora del pecat".

En

Arriaga, M. & alii (eds), Del sagrat i el profà. Dones després de/entre/sense fronteres, Sevilla, Arcibel, pàg. 301-311

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2010
Títol "Del cos discriminat al cos escrit en les escriptores franceses de la dècada dels 70".

En

Arráez, J.L. (coord.), No et vaig donar els meus ulls, me'ls vas arrabassar. Assaig sobre la discriminació, misogínia i violència contra les dones des de la literatura, Alacant, Servei de publicacions de la Universitat d'Alacant, pàg. 267-293.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2011
Títol "Cixous et Rousseau en rêveries".

En

Lafarga, F ; Llorca, A. i Sirvent, A, (coord.), Li XVIIIe siècle aujourd'hui : présences, lectures et réécritures, Paris, Li Manuscrit, pàg. 49-60.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2011
Títol "Juliet Berto, Catherine Binet, Charlotte Brandström, Catherine Breillat, Zabou Breitman".

En

Rodríguez, M.C. i Viñuela, I. (coord.), Diccionari crític de directores de cinema europees, Madrid, Càtedra, pàg. 75, 77-78, 96-97, 98-99

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2011
Títol "La maleta d'Anada".

En

Arrels, nº 89, hivern de 2011-2012, pàg. 70-72.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2012
Títol "Catherine Pozzi i Marcelle Sauvageot: escriure la solitud de l'ànima en un cos d'escriptura".

En

Quaderns de recerca filològica 2011-2012, tom XXXVII-XXXVIII, Universitat de la Rioja, pàg. 171-186.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2012
Títol "Els temps de l'espera en les escriptores franceses: el cos matern reescrit".

En

Arráez, J.L. i Peral, A. (eds), De l'instant a l'eternitat. Exègesi sobre «l'espera» en l'escriptura de dones, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant, pàg. 189-206.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2012
Títol "La memòria fragmentada en la narrativa d'Esther Orner".

En

Arráez, J.L. i Peral, A. (coord.), Memòria de la Shoá: Literatura i Testimoniatge, Collado Villalba (Madrid), Sefarad editors, pàg. 186-217

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2012
Títol

"Au-delà dónes mères perdues ou comment nommer la mère après la Shoah".

En

Confluente, Oradea, Universitat d'Oradea, pàg. 128-142

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2012
Títol "Mémoire et autofiction dans l'%u0153uvre de Catherine Cusset".

En

Temps: texte et Image, Madrid, Universitat Complutense de Madrid, pàg. 605-617.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2013
Títol "Déchirer l'hymen de la parole. Transgresser li voile de l'écriture: CIXOUS`31".

En

Ob/scena. L'obscène au féminin au tournant du XXIe siècle, Paris, Editions L'improviste, pàg. 87-101

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2013
Títol "Cos de Reescriptura. La intertextualidad en l'escriptura d'Hélène Cixous. ".

En

Berna, Peter Lang

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2015
Títol "Li silence, ce cri qui résonne dans l'écriture de Viviane Forrester ".

En

Çédille (Revista d'Estudis Francesos), Monografies 5, pàg. 137-157.

 

Autoria PERAL CRESPO, Amelia

Any

2016
Títol "De L'amant de Mireille Sorgue à l'Amant de François Solesmes : désir de l'être entre deux mains s'écrivant ou l'entre-deux désirs d'être s'écrivant".

En

Gonzalo Santos, T., Rodríguez Navarro, Mª Victòria, González Hernández, Ana T., Pérez Velasco, J.M. (eds.), Text, gènere i discurs en l'àmbit francòfon, Salamanca, Edicions Universitat de Salamanca, pàg. 479-488.

 

Autoria PROVENCIO GARRIGÓS, Herminia

Any

2015
Títol L'otredad' %u2018del Gènere en la Llengua i el discurs del segle XXI. Anàlisi del discurs oral de dones llatinoamericanes i espanyoles»

En

Fernández Ulloa, Teresa (ed.): Otherness in Hispanic Culture. Cambridge Scholars Publications, págs. 167-208.

 

Autoria RUIZ GURILLO, Leonor

Any

2015
Títol

%u201CPresentació del seminari 2: Discurs, humor i gènere%u201D..

En

Revestisca Discurs i Societat, 9(1-2), págs. 66-70.

 

Autoria RUIZ GURILLO, Leonor

Any

2015
Títol

%u201CSobre humor, identitat i estils discursius: els monòlegs d'Eva Hac%u201D.

En

Revestisca Tons Digital, 28.

 

Autoria RUIZ GURILLO, Leonor

Any

2016
Títol

%u201CFraseologia, humor i identitat femenina en els monòlegs d'Eva Hac%u201D

En

En M. BAÑÓN HERNÁNDEZ, M.ª M. ESPILL MURIEL, B. HERRERO MUÑOZ-COBO, J. L. LÓPEZ CREUES (eds.), Homenatge al professor Luis Cortés Rodríguez, Almeria, Universitat d'Almeria, [ISBN 978d-84-92679-14-0]

 

Autoria RUIZ GURILLO, Leonor i MURA, G. Ángela (Coords.)

Any

2016
Títol

Gènere i humor en discursos de dones i homes. Feminisme/s, 24

 

Publicacions amb perspectiva transversal de gènere

Autoria GARCÍA VALERO, Benito Elías

Any

2013
Títol

%u201CLa mort viva: mite i violència a Amèrica Llatina%u201D.

En

Rovira Soler, José Carlos / Valero Juan, Eva María. Mite, paraula i història en la tradició literària llatinoamericana. Iberoamericana / Vervuert.

 

Autoria MESA SANZ, Juan Francisco

Any

2005
Títol

"Llatí i romanç en les clàusules testamentarias d'Alacant (1262-1447)".

En

Evphrosyne: Revista de filologia clássica, 33, pàg. 247-259.

 

Autoria RUIZ GURILLO, Leonor

Any

2015
Títol

%u201C¡Mart és divertit! Sobre humor, apreciació i emocions en xiquets%u201D.

En

Revista Pragmalingüística, 23, págs. 171-190.

 

 

Agraïments

La informació continguda en aquesta secció ha sigut proporcionada per les següents professores i professors:

 • María Ángeles Casado Sánchez
 • Inmaculada Fernández Arrillaga
 • Mar Galindo Merino
 • Benito Elías García Valero
 • Isabel María García Conesa
 • Antonio Daniel Juan Rubio
 • María Martínez Lirola
 • Juan Francisco Mesa
 • Antonia Montes
 • Mónica Moreno
 • Amelia Peral Crespo
 • Herminia Provencio
 • Leonor Ruiz Gurillo

 

 

 

Comissió d'Igualtat - Observatori


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464