Saltar apartados

Traductor espanyol-català

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (Pla 2000)
Amb l'optativitat i la lliure elecció de què es disposa s'ofereix a l'estudiant la possibilitat d'especialitzar-se com a traductor espanyol-català.
Per a açò haurà de cursar els següents crèdits de l'àrea de Filologia Catalana:
 

 
Codi
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Crèd.
Total
Crèd.
8116
8118
LLENGUA A: CATALÀ I
LLENGUA CATALANA I
8
8
8130
LLENGUA CATALANA II
8
8
8119
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ
10,5
10,5
8131
TRADUCCIÓ ESPECÍFICA ESPANYOL-CATALÀ
10
10
8205
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS (CATALÀ)
6
6
Codi
ASSIGNATURES OPTATIVES I DE LLIURE ELECCIÓ
Crèd.
Total
Crèd.
8146
8675
8676
8677
8678

8679
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158

TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL
LLENG. D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES JURÍDIQUES
LLENG. D'ESPECIAL. DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DISCIPLINES CIENTIFICOTÈCNIQUES
LLENG. D'ESPECIAL. DE LES CIÈNCIES ECONÒMIQUES
LLENG. D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA
SEMÀNTICA, LEXICOLOGIA I LEXICOGRAFIA CATALANES
CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA
TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA CATALANA
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ
ESTILÍSTICA I TRAD. CATALANA DE TEXTOS LITERARIS
TERMINOLOGIA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓ
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
8607
8608
8609
8613
8624
8626
8627
8640
8645
8646
8647
8648
8650
8651
8654
8655
8658
8659
8664
8665
SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA
FONÈTICA I MORFOLOGIA CATALANES
COMENTARI DE TEXTOS CATALANS
TERMINOLOGIA CATALANA
LEXICOGRAFIA CATALANA
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA I
LITERATURA CATALANA COMPARADA S. XX
LITERATURA CATALANA POPULAR I
PERIODISME I PROSA ASSAGÍSTICA CATALANA
CINEMA I LITERATURA CATALANA
NARRATOLOGIA APLICADA A TEXTOS CATALANS
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)
CRÍTICA TEXTUAL
PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA APLICADA AL CATALÀ
MODEL DE LLENGUA CATALANA ORAL
ELOCUCIÓ I ORTOÈPIA CATALANES
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA FILOLOGIA CATAL.
METODOLOGIA DE LA RECERCA LINGÜÍSTICA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6


LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (Pla 94)
Amb l'optativitat i la lliure elecció de què es disposa s'ofereix a l'estudiant la possibilitat d'especialitzar-se com a traductor espanyol-català.
Per a açò haurà de cursar els següents crèdits de l'àrea de Filologia Catalana:
 

 
Codi
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Crèd.
Total
Crèd.
2263
2265
LLENGUA MATERNA A1: CATALÀ I
LLENGUA MATERNA A2: CATALÀ I
8
8
2283
2285
LLENGUA MATERNA A1: CATALÀ II
LLENGUA MATERNA A2: CATALÀ II
8
8
2272
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ I
8
8
2296
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ II
8
8
2311
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS I (CATALÀ)
6
6
2342
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS II (CATALÀ)
4
4
Codi
ASSIGNATURES OPTATIVES I DE LLIURE ELECCIÓ
Crèd.
Total
Crèd.
2324
3844
2330
2357
3842
3863
2361
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3837
3861
3836
3838
3862
3839
3840
3841
3843
3864
3845
3846
3849
3857
3851
3852
3853
3855
3856
3858
3859
3865
3866
3867
TERMINOLOGIA CATALANA
TERMINOLOGIA CATALANA
TERMINOLOGIA CATALANA
SEMÀNT., LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
SEMÀNT., LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
SEMÀNT., LEXICOL. I LEXICOGR. CATALANA TRADUCCIÓ
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. JURÍDIQUES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. SOCIALS I HUMANES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. EXPERIMENTALS
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. ECONÒMIQUES
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CC. DE LA VIDA
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL (S. XII-XIV)
LITERATURA CATALANA SEGLE XX (1900-1939)
LITERATURA CATALANA SEGLE XX (1900-1939)
LITERATURA CATALANA COMPARADA (S. XX)
LITERATURA CATALANA COMPARADA (S. XX)
POETES VALENCIANS CONTEMPORANIS
POETES VALENCIANS CONTEMPORANIS
HIST. DE L'ESPECTACLE TEATRAL CATALÀ (S. XX)
METODOLOGIA DEL COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS
FONÈTICA, FONOLOGIA I MORFOLOGIA CATALANA
DIALECTOLOGIA CATALANA AMPLIACIÓ
DIALECTOLOGIA CATALANA AMPLIACIÓ
INTRODUCCIÓ A LA TOPONÍMIA CATALANA
CATALÀ COL·LOQUIAL
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
HIST. SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA (S. XX)
METODOLOGIA DEL TREBALL CIENTÍFIC
DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ PER A L'E.S.O.
PROSA CATALANA (S. XIII-XIV)
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL COMPARADA
METODOLOG. DE L'ANÀLISI DE TEXTOS LITER. CATALANS
HIST. SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA (S. XIX-XX)
COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS (S. XIII-XIV)
LITERATURA POPULAR I CREACIÓ DE TEXTOS
DIDÀCTICA DE LA LLENG. I LA LITER. PER A SECUNDÀRIA
6
6
9
6
6
11
9
6
6
6
6
6
9
6
11
9
11
8
9
6
8
11
5,5
6
4
6
6
9
5,5
4
4
4,5
4,5
6
6
9
6
6
12

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464