Saltar apartados

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES FILOSOFIA 14-15

ACTIVITAT 1: Seminaris i Tallers de recerca

DADES BÀSIQUES                                              NRE. D'HORES: 18 h
 • Activitat per a la formació en la recerca especialitzada en una àrea determinada.
 • Cal acreditar 18 hores al final del doctorat. Des de les línies de recerca, s’anunciaran seminaris i tallers sobre investigació en els camps corresponents per a dur a terme aquesta activitat.
 • Cal enviar una fitxa d’inscripció per cada seminari amb una setmana d’antelació, com a mínim, al professorat i a la secretaria de la CAPD.
PROCEDIMENT DE CONTROL:
 • Se certificaran mitjançant l’assistència i el lliurament dels treballs que se sol·liciten en cada cas.
 • Per a obtenir els certificats d’assistència, l’alumnat haurà de facilitar al professorat el model amb les seues dades i les del curs. Després de comprovar que tot és correcte, el professorat el signarà i el tornarà a l’alumnat.

ACTIVITAT 2: Seminaris i tallers de treball de doctorands

DADES BÀSIQUES                                             NRE. D'HORES: 30 h
 • Activitat per a la formació en la recerca especialitzada en una àrea determinada.
 • Cal acreditar 30 hores al final del doctorat.
 • La Facultat organitzarà cada any unes jornades de 10 hores aproximadament per als doctorands.
 • L’objectiu bàsic és potenciar la comunicació entre investigadors, permetre que els doctorands presenten els seus avanços i promoure el debat de dubtes i solucions adoptades entre tots.

ACTIVITAT 3: Publicacions en revistes especialitzades i/o llibres científics

DADES BÀSIQUES
 • Activitat per a la formació en la recerca especialitzada en una àrea determinada.
 • Abans de defensar la Tesi, els aspirants a doctor/a hauran d’haver publicat almenys un estudi acadèmic relacionat directament amb la Tesi.
 • Cal que es publiquen en una revista científica o en un llibre acadèmic amb ISBN.

ACTIVITAT 4: Presentació de comunicacions científiques

DADES BÀSIQUES
 • Activitat per a la formació en la recerca especialitzada en una àrea determinada.
 • Abans de defensar la Tesi, tots els doctorands hauran d’haver presentat almenys una ponència relacionada amb la Tesi en un congrés científic o un esdeveniment similar.
PROCEDIMENT DE CONTROL:
 • Un certificat d’assistència i de l’acceptació de la ponència seran mèrits suficients.

ACTIVITAT 5: Seminaris i Tallers de recerca

DADES BÀSIQUES                                               NRE. D'HORES: 160 h
 • Activitat per a la formació en la recerca especialitzada en una àrea determinada.
 • Cal acreditar 160 hores (o un mes complet) al final del doctorat.
 • Poden ser en un centre nacional o estranger.
 • L’estada es pot fragmentar.
 • Cal que siga comunicada abans a la CAPD.
PROCEDIMENT DE CONTROL:
 •  Cal que siga certificada com a estada de recerca amb un informe per un responsable del centre d’acollida.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464