Saltar apartados

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES FILOSOFIA

ACTIVITAT 1: Seminaris i Tallers de treball de Doctorands

DADES BÀSIQUES NRE. D'HORES: 20 h
 • Activitat de formació específica consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions (10 hores per a cada activitat anual, 20 hores en el total del doctorat).
 • Planificació temporal: Aquesta activitat es desenvoluparà durant els tres anys de tres que integren el programa per a alumnes a temps complet. Durant la primera participació (1r. o 2n. anys de doctorat a temps complet) només s'exigirà assistència de l'alumnat i en la segona participació (3r. any de doctorat a temps complet) l'alumnat haurà de presentar una comunicació on es mostren resultats de la seua investigació doctoral.
  Aquesta activitat es desenvoluparà en els tres últims anys per a alumnes matriculats a temps parcial.
 • Resultats d'aprenentatge: Competències bàsiques: CB11, CB12, CB15, CB16.

Capacitats i destreses personals: CA06.

 • Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.
PROCEDIMENT DE CONTROL:

Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.

ACTIVITAT 2: Publicacions en revistes especialitzades i/o llibres científics

DADES BÀSIQUES NRE. D'HORES: 40-60 h
 • Activitat de formació específica consistent en la publicació d'un treball científic realitzat per l'alumne i signat per ell, en una revista especialitzada o en un llibre científic amb ISBN en una editorial especialitzada, amb la finalitat de que els estudiants puguen presentar els resultats i assoliments de la seua recerca en els mitjans científics relacionats amb l'àrea. L'activitat consistirà en la preparació, enviament del manuscrit, i la publicació d'un treball relacionat amb el tema de Tesi.
 • Planificació temporal: Aquesta activitat es desenvoluparà als llarg dels dos últims anys del programa de Doctorat en la durada establida per a cadascuna de les dues modalitats de matriculació (temps complet i temps parcial) La durada benvolguda és de 40 a 60 h., depenent del caràcter de la publicació.
 • Resultats d'aprenentatge: Competències bàsiques: CB13, CB15, CB16.

Capacitats i destreses personals: CA06.

 • La llengua vehicular vindrà determinada per la utilitzada en els mitjans científics on es publique. Si escau, el doctorand podrà comptar amb el suport prestat pels serveis del Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant per als treballs de revisió i/o traducció dels textos.
PROCEDIMENT DE CONTROL:

Separata o acceptació acreditada documentalment de la publicació, que es farà constar en el Document d'Activitats del Doctorat.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

DADES BÀSIQUES NRE. D'HORES: 30-40 h
 • Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica, amb la finalitat de que els estudiants puguen presentar, en un àmbit acadèmic extern, els resultats i assoliments de la seua recerca. L'activitat consistirà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. La durada establida inclou el temps de preparació de la contribució, estimat entre 30 i 40 h. de treball.
 • Planificació temporal: Aquesta activitat es desenvoluparà als llarg dels dos últims anys del programa de Doctorat en la durada establida per a cadascuna de les dues modalitats de matriculació (temps complet i temps parcial).
 • Resultats d'aprenentatge: Competències bàsiques: CB13, CB15, CB16.

Capacitats i destreses personals: CA06.

 • La llengua vehicular vindrà determinada per la utilitzada en els congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. Si escau, el doctorand podrà comptar amb el suport prestat pels serveis del Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant per als treballs de revisió i/o traducció dels textos.
PROCEDIMENT DE CONTROL

Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i acceptació acreditada documentalment o referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat segons els criteris establits en les convocatòries corresponents.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464