Saltar apartados

Normativa Normativa pràctiques externes

Normativa reguladora de les pràctiques externes

Reglament de Pràctiques Externes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'AlacantData d'Aprovació: 23/11/2015.

Reial decret 592 / 2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOUA de 27 de marzo de 2013)

Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOU de 3 de juliol de 2015)

Text del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques    Model d'acord de pràctiques annex al conveni

 

Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social d'estudiants en pràctiques amb remuneració

Des del 28 de juny de 2013 és d'aplicació el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i que incloguen pràctiques formatives en empreses sense relació laboral i amb contraprestació econòmica.

La quantia de la cotització és única i s'estableix anualment per la Seguretat Social. L'any 2018 l'import és 46,52 euros mensuals, dels quals 39,58 euros són a càrrec de l'empresa o entitat on es fan les pràctiques i 6,94 a càrrec de l'estudiant, i que es descompten de la compensació que es rep.

En cas que les pràctiques siguen curriculars (una assignatura del pla d'estudis que corresponga) existeix una bonificació del 100% per a l'entitat col·laboradora en la cotització a la Seguretat Social des de l'1 d'agost de 2014 (Disposició Addicional 25º del Reial decret 8/2014 ). El fet que existisca la bonificació no eximeix de l'obligació de donar d'alta i cotitzar per l'estudiant que realitza les pràctiques externes, encara que després l'import de la cotització siga bonificat.

 

Més informació

 

Cobertura accidents i responsabilitat civil durant les pràctiques

 

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de pràctiques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Ext.-2141

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464