Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Oficina de pràctiques

Pràctiques externes Màster Universitari en Traducció Institucional

El mòdul de pràctiques és obligatori i es materialitza en el pla d'estudis a través de l'assignatura 42449-PRÀCTIQUES EXTERNES, de 9 crèdits equivalents a 225 hores, de les quals 200 hores són pràctiques presencials en l'empresa, i la resta estan destinades a l'elaboració de la memòria, reunió d'informació i orientació, tutories, etc.

Vols saber-ne més?

Modalitats de pràctiques

Les Pràctiques externes del Màster en Traducció Institucional es corresponen amb una sèrie de pràctiques preprofessionals de traducció jurídica, econòmica i administrativa que es poden cursar en qualsevol de les dues modalitats següents:

 • Modalitat 1: Pràctiques virtuals

Consisteixen en la realització de traduccions de caràcter jurídic, administratiu i econòmic realitzades a petició d'una o d'un client extern al propi Màster, però gestionades per les i pels coordinadors del mòdul de pràctiques, que actuaran de manera similar a una agència de traducció i s'encarregaran, doncs, de proporcionar els textos originals a l'estudiant, establir els terminis de lliurament i remetre els textos traduïts a la o al client final. Aquesta modalitat està pensada per a exercir-se a distància. L'estudiant en cap cas ha de buscar empresa que l'aculla.

 • Modalitat 2: Pràctiques proposades pel propi alumnat

Qui ho desitge podra proposar una empresa de la seua elecció en la qual realitzar pràctiques presencials o a distància. Les pràctiques proposades han de correspondre a 9 crèdits ECTS (200 hores de treball = 10.000 paraules de traducció directa o inversa), i estar clarament relacionades amb l'especialitat del Màster (caràcter jurídic, administratiu i econòmic).

ATENCIÓ: Ni el Màster ni la Facultat busquen empreses ni ofereixen llistats d'empreses amb les quals contactar. Qui desitge cursar aquesta modalitat haurà de buscar-se una empresa que l'aculla.

Aspectes particulars de cada modalitat de pràctiques

1. Pràctiques virtuals:

Aquesta modalitat de pràctiques combina traducció i confecció d'un glossari terminològic. Cada estudiant rebrà una sèrie de textos d'una extensió aproximada de 6.000 paraules. A partir d'eixos textos caldrà:

 • Realitzar la traducció dels textos assignats. Les traduccions podran ser tant directes com inverses, sempre en combinació amb la llengua B.
  • Format: Microsoft Word o similar (NO PDF).
 • Confeccionar un glossari terminològic amb les característiques que es definiran en el seu moment.

2. Pràctiques proposades pel propi alumnat:

 • Qui desitge acollir-se a aquesta modalitat de pràctiques ha de tenir en compte que s'han de complir els següents requisits:
  • Les pràctiques han d'estar relacionades directament amb la traducció i la interpretació jurídica, administrativa i econòmica.
  • Han de correspondre a 9 crèdits ECTS (200 hores de treball = 10.000 paraules de traducció directa o inversa).
  • Pot tractar-se de pràctiques presencials o a distància.
  • Pot tractar-se de pràctiques combinades (traducció + interpretació) sempre que es traduïsca un mínim de 5.000 paraules i s'interprete un màxim de 70 hores.
  • L'alumnat haurà de realitzar un mínim del 50% del treball amb la seua llengua B i té la possibilitat de realitzar la resta amb les seues llengües C i D (mai superant el 33% amb qualsevol d'aquestes llengües).
 • L'alumnat ha d'informar a la Coordinadora o al Coordinador de la seua voluntat de realitzar aquesta modalitat de pràctiques. Si s'aprova la proposta, elles o ells li facilitaran la documentació que ha d'aportar.
 • Atès que aquesta modalitat de pràctiques requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'empresa i la Universitat d'Alacant, es recomana a l'alumnat que comence a tramitar la seua sol·licitud al més prompte possible.  

Responsable de l'assignatura

Analía Rosa Cuadrado Rei (analia.cuadradorey@ua.es)

Durant el curs, tot contacte amb la coordinadora o el coordinador de les pràctiques es mantindrà a través de tutories d'UACloud.

No s'atendran missatges de correu electrònic enviats a les adreces personals de correu electrònic de la coordinadora o del coordinador de les pràctiques. La comunicació amb l'alumnat s'establirà a través d'UACloud, per la qual cosa es prega atenció a la secció Anuncis, a través de la qual se li farà arribar informació actualitzada del desenvolupament de l'assignatura.

Oferta de pràctiques

Si desitges cursar l'assignatura de Pràctiques externes has de consultar amb la tutora o el tutor acadèmic perquè t'assessore.

Hauràs de seleccionar una empresa/institució en la qual realitzar les pràctiques. Per a això, tens diverses possibilitats:

 • Mitjançant les ofertes de pràctiques de les empreses/institucions que en aquest curs acadèmic han sigut acceptades per la Facultat i que es podran veure a través d'UACloud/Pràctiques en empreses.
 • Llistat d'empreses i institucions amb les quals la Facultat té conveni per a realitzar pràctiques externes.
 • Proposa'ns una empresa/institució que no aparega en eixe llistat i que s'ajuste a les condicions del programa de pràctiques de la Facultat. Perquè pugues realitzar allí les pràctiques hauràs d'emplenar el Formulari per l'alta d'empresa i proposta de pràctiques. Més informació per a les empreses/institucions seguint aquest enllaç.

El contacte amb l'empresa/institució per a sol·licitar plaça serà on-line, des del teu e-mail de la UA (.......@alu.ua.es) a través d'una carta de presentació i adjuntant el teu currículum vitae i la fitxa informativa del teu expedient acadèmic, que et pots descarregar d'UACloud. Posteriorment, si l'empresa ho considera oportú, podràs concretar una entrevista i gestionar les condicions de la teua pràctica (període, horari, funcions i activitats a desenvolupar, si concedeix ajuda econòmica o no, etc...).