Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Accés per reconeixement de crèdits

Descripció

És el procediment mitjançant el qual es regula l'accés d'un/a estudiant que ja va iniciar estudis universitaris i desitja continuar estudiant en la mateixa o en una altra universitat

Procediment d'Accés a Estudis de Grau

Requisits:

 • Haver cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials.

 • El reconeixement de, almenys, 30 crèdits, en l'estudi en el qual sol·licita l'admissió. Si no s'arriba a aquest nombre de crèdits haurà de realitzar la preinscripció en el Negociat d'Accés.

 • En les titulacions amb límit d'admissió i llistes d'espera, serà necessari tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat, pel seu mateix contingent i en el curs acadèmic en el qual sol·licita l'admissió. Pots consultar les notes d'accés ací.

 * Si els teus estudis no són parcials i ja eres titulat hauràs de realitzar la preinscripció per a obtenir l'accés  al Grau corresponent.

 • Que els estudis cursats siguen oficials i de nivell universitari, parcials o totals.

 • El reconeixement de, almenys, 30 crèdits, en l'estudi en el qual sol·licita l'admissió. Si no s'arriba a aquest nombre de crèdits haurà de realitzar la preinscripció en el Negociat d'Accés

 • Els estudiants amb títols universitaris estrangers finalitzats no podran sol·licitar simultàniament homologació de títol i convalidació parcial. Si s'ha sol·licitat homologació de títol no es podrà sol·licitar convalidació parcial llevat que aquella haja sigut denegada.

 • En el cas d'estudis universitaris estrangers i per a les titulacions amb límit d'admissió i llistes d'espera, s'establirà un contingent màxim de places. El barem per a accedir a aquestes places, tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient del/ de la sol·licitant i el nombre de crèdits reconeguts.

 • La presentació i estudis de sol·licituds de convalidació parcial d'estudis estrangers té un cost de taxa administrativa de 143.73?.  El rebut serà envíado al correu electrònic facilitat en la sol·licitud.

Procediment

 • El procediment de sol·licitud serà el mateix que el de sol·licitud de reconeixement de crèdits.

 • Si la resolució fóra favorable, la secretaria lliurarà la carta d'admissió perquè se sol·licite el trasllat d'expedient a la universitat d'origen.

 • En el cas d'Estudis Universitaris Espanyols, l'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció del Certificat Acadèmic Oficial de Trasllat, i en tots els casos a la comprovació del compliment dels requisits d'accés.

Sol·licitud i documentació a aportar

La documentació serà la indicada en la pàgina general de reconeixement de crèdits dins de l'apartat:

Sol·licitud i documentació

Terminis

Del 15 de març al 15 de maig anteriors a l'inici del curs acadèmic.