Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Anul·lació de matrícula

» Descripció i efectes de l'anul·lació de matrícula
L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals el/la alumne/a se haja matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, en el seu cas, s'hagueren produït.
Si es concedeix l'anul·lació no es computarà l'any de permanència.

Termini  de sol·licitud i requisits

  1. Alumnat matriculat en 1r curs: si t'han admès per a cursar altres estudis del mateix nivell en aquesta o una altra universitat espanyola, hauràs de sol·licitar l'anul·lació abans del 15 de desembre.
  2. Alumnat matriculat en les proves extraordinàries de finalització d'estudis (màxim de 3 assignatures incloent el TFG): has de sol·licitar l'anul·lació de la teua matrícula abans de l'inici del període d'avaluació d'aquestes assignatures, el qual s'estableix en el calendari acadèmic corresponent.
  3. La resta d'estudiants, haurà de sol·licitar-la abans de l'inici del període d'exàmens corresponent al 1r semestre previst en el citat calendari.

Excepcionalment, per causa de força major (accident o malaltia greu sobrevinguda) i sempre que estiga degudament justificat i se sol·licite abans de la finalització del període extraordinari d'exàmens de les assignatures del primer i segon semestre, es podrà concedir l'anul·lació de la matrícula amb posterioritat, una vegada estudiat cada cas.

Procediment de sol·licitud

Sempre que l'alumnat complisca els terminis i altres condicionaments arreplegats en la normativa, podrà sol·licitar l'anul·lació a través de la seua UACloud > e-administració.

 

 

Inici