Autorització tràmits

» Per què és necessària la presentació d'una autorització per a arreplegar documentació o obtenir informació de les teues dades per part d'una tercera persona?
Perquè segons l'article 11.1 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

"Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicats a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'interessat".

» Què són dades de caràcter personal?

Qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.

Sol·licitud

L'alumnat ha d'enviar l'autorització , degudament emplenada, a la Secretaria de la Facultat a través de formulari on-line