Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2021-22. Aprovat pel Consell de Govern el 25 de març de 2021 (BOUA de 26 de març de 2021)

 

Inici de les classes
 • 13 de setembre de 2021
Primer semestre  
 • del 13 de setembre de 2021 al 23 de desembre de 2021

  Segon semestre

 • del 31 de gener al 24 de maig de 2022
Finalització de les classes
 • 24 de maig de 2022
Vacances
 • Nadal: del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022
 • Setmana Santa: del 14 al 25 d'abril de 2022
Període de matriculació
 • S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
 Elaboració d'horaris i calendari de proves d'avaluació per al curs 2021-2022
 • Els mesos d'abril i maig de 2021

 

Períodes de proves d'avaluació i emplenament i signatura d'actes
 
  CONVOCATÒRIA PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ
ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1

Del 27 de setembre al 7 d'octubre de 2021

(durant aquest període no se suspenderan les classes)

Del 28 de setembre al 16 d'octubre de 2021
 Assignatures primer semestre - C2 De l'11 al 28 de gener de 2022 Del 13 de gener al 19 de febrer de 2022
 Assignatures segon semestre - C3

Del 27 de maig al 17 de juny de 2022

Del 28 de maig al 22 de juny de 2022
 Assignatures període extraordinari - C4 Del 27 de juny al 14 de juliol de 2022 Del 27 de juny al 22 de juliol de 2022
Pràctiques externes curriculars -(C4) Del 30 de juny al 15 de setembre de 2022 Fins al 19 de setembre de 2022
CONVOCATÒRIA PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ ACTES
Convocatòria extraordinària -  C1 Fins al 25 de gener de 2022  Fins a l'1 de febrer de 2022

Convocatòria ordinària (C3)

Del 27 de maig al 17 de juny de 2022

Fins al 27 de juny de 2022
Convocatòria extraordinària (C4) Del 30 de juny al 15 de setembre de 2022 Fins al 19 de setembre de 2022

  

Inici de les classes
 • 27 de setembre de 2021
Primer semestre
 • del 27 de setembre de 2021 al 26 de gener de 2022
Segon semestre
 • del 7 de febrer al 31 de maig de 2022
Finalització de les classes
 • 31 de maig de 2022
Vacances
 • Nadal: del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022
 • Setmana Santa: del 14 al 25 d'abril de 2022
Període de matriculació
 • S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
 Elaboració d'horaris i calendari de proves d'avaluació per al curs 2021-2022
 • Els mesos d'abril i maig de 2021

 

Períodes de proves d'avaluació i emplenament i signatura d'actes
CONVOCATÒRIA  PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ
ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1 Del 27 de setembre al 7 d'octubre de 2021

Fins al 16 d'octubre de 2021

Assignatures primer semestre - C2 Del 27 de gener al 5 de febrer de 2022

Fins al 19 de febrer de 2022

Assignatures segon semestre - C3

De l'1 al 17 de juny de 2022

Fins al 22 de juny de 2022
Assignatures període extraordinari - C4 Del 27 de juny al 14 de juliol de 2022 Fins al 22 de juliol de 2022
Pràctiques externes curriculars -(C4)

Del 30 de juny al 30 de setembre de 2022

Fins a el10 d'octubre de 2022

 

CONVOCATÒRIA DATES D'EXÀMENS ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1 Fins al 25 de gener de 2022

Fins a l'1 de febrer de 2022

Convocatòria ordinària (C3)

De l'1 al 17 de juny de 2022 Fins al 27 de juny de 2022
Convocatòria extraordinària (C4) Del 30 de juny al 30 de setembre de 2022 Fins al 10 d'octubre de 2022

 

Calendari acadèmic 2020-21. Aprovat pel Consell de Govern el 29 de juny de 2020 (BOUA de 29 de juny de 2020)

*Modificació del calendari acadèmic de grau i màster per al curs 2020-21 (BOUA de 21 de gener de 2021)

Inici de les classes
 • 14 de setembre de 2020
Primer semestre

  Primer curs:

 • del 25 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021

   Resta de cursos:

 • del 14 de setembre al 23 de desembre de 2020
Segon semestre
 • del 3 de febrer al 26 de maig de 2021
Finalització de les classes
 • 26 de maig de 2021
Vacances
 • Nadal: del 24 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021
 • Setmana Santa: de l'1 d'abril al 12 d'abril de 2021
Període de matriculació
 • S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
 Elaboració d'horaris i calendari de proves d'avaluació per al curs 2020-2021
 • Els mesos d'abril i maig de 2020

 

Períodes de proves d'avaluació i emplenament i signatura d'actes
  CONVOCATÒRIA PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ
ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1

Del 28 de setembre al 8 d'octubre de 2020

(durant aquest període no se suspenderan les classes)

Del 29 de setembre al 17 d'octubre de 2020
 Assignatures primer semestre - C2 Del 16 de gener al 2 de febrer de 2021 Del 16 de gener al 22 de febrer de 2021
 Assignatures segon semestre - C3 Del 29 de maig al 19 de juny de 2021 Del 31 de maig al 28 de juny de 2021
 Assignatures període extraordinari - C4 Del 30 de juny al 19 de juliol de 2021 Del 30 de juny al 29 de juliol de 2021
Pràctiques externes curriculars -(C4) De l'1 de juliol al 23 de setembre de 2021 Fins al 25 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ ACTES
Convocatòria extraordinària -  C1 Fins al 26 de gener de 2021  Fins al 2 de febrer de 2021

Convocatòria ordinària (C3)

Del 31 de maig al 19 de juny de 2021 Fins al 28 de juny de 2021
Convocatòria extraordinària (C4) De l'1 de juliol al 23 de setembre de 2021 Fins al 25 de setembre de 2021

  

Inici de les classes
 • 28 de setembre de 2020
Primer semestre
 • del 28 de setembre de 2020 al 26 de gener de 2021
Segon semestre
 • del 8 de febrer al 01 de juny de 2021
Finalització de les classes
 • 01 de juny de 2021
Vacances
 • Nadal: del 24 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021
 • Setmana Santa: de l'1 d'abril al 12 d'abril de 2021
Període de matriculació
 • S'establirà en les Instruccions de matrícula que aprove el Consell de Govern
 Elaboració d'horaris i calendari de proves d'avaluació per al curs 2020-2021
 • Els mesos d'abril i maig de 2020

 

Períodes de proves d'avaluació i emplenament i signatura d'actes
CONVOCATÒRIA  PERÍODES DE PROVES D'AVALUACIÓ
ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1 Del 28 de setembre al 8 d'octubre de 2020

Fins al 17 d'octubre de 2020

Assignatures primer semestre - C2 Del 27 de gener al 6 de febrer de 2021

Fins al 25 de febrer de 2021

Assignatures segon semestre - C3

Del 2 al 17 de juny de 2021 Fins al 28 de juny de 2021
Assignatures període extraordinari - C4 Del 30 de juny al 19 de juliol de 2021 Fins al 29 de juliol de 2021
Pràctiques externes curriculars -(C4)

De l'1 de juliol al 13 d'octubre (2021)

Fins al15 d'octubre (2021)

 

CONVOCATÒRIA DATES D'EXÀMENS ACTES
Proves extraordinàries de finalització d'estudis - C1 Fins al 26 de gener de 2021

Fins al 2 de febrer de 2021

Convocatòria ordinària (C3)

Del 2 al 19 de juny de 2021 Fins al 28 de juny de 2021
Convocatòria extraordinària (C4) De l'1 de juliol al 13 d'octubre de 2021 Fins al 15 d'octubre de 2021