Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

DESCOMPTES I EXEMPCIONS

Descomptes

-Famílies nombroses categoria especial.

-Família monoparental categoria especial.

-Víctimes de bandes armades i elements terroristes, afecta a fills/as i cònjuge no separat legalment.

-Víctimes de la violència de gènere així com els fills  i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

-Persones amb discapacitat: Igual o superior al 33%.

-Estudiants que hagen estat subjectes a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat (dels 15 als 18 anys).

-Estudiants que estiguen en situació d'exclusió social.

-Matrícula d'honor en l'avaluació global de l'etapa educativa de Batxillerat o premi extraordinari.

-Matrícules d'honor obtingudes en el curs immediat anterior, en els mateixos estudis, sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en la qual s'haja obtingut la matrícula d'honor.

-Família nombrosa de categoria general.

-Família monoparental categoria general.