Llistat de tràmits administratius d'interès per al PDI

Tràmits i procediments

Sol·licitud

Certificacions de docència

Una vegada obtinguts les dades segons instruccions escriure a dega.lletres@ua.es

Certificat de pertinença a les comissions del centre 

dega.lletres@ua.es

Certificat dels treballs fi de Grau i Màster tutelats en la UA i de participació en tribunals 

  e-administració

Cessió de dades

 

- Per la pàgina de Seu Electrònica

- Per UACloud --- EAdministració ---- Tràmits --- Expedient de cessió de Dades

Cessió de drets d'imatge i autor

Sol·licitud (haurà d'enviar-se a través de la e-administració dirigida al Deganat de la Facultat)

Convocatòria d'ajudes per a la realització d'activitats acadèmiques i culturals

Sol·licitud

Sol·licitud d'aula per a l'horari oficial de les assignatures de grau i màster

Formulari

Sol·licitud de publicació d'activitats culturals en l'agenda de la Facultat Sol·licitud
Reserva d'espais (aula magna i saló de graus) Sol·licitud
Modalitat d'avaluació per a la convocatòria C2    Curs 2020-21 Formulari
Modificació d'eixides de camp Sol·licitud
Modificació d'horari (Procediment aprovat en Junta de Centre) Formulari

Modificació de plans d'estudi:

Instruccions del Vicerectorat  

Procediment intern Facultat

Fitxa modificació Graus

Fitxa modificació Màster

Plantilles informe tutor/a TFG i TFM

Graus:  Geografia, Història, Humanitats, Turisme, Àrab, Francés, Catalana, Español, Inglés, Traducció

Màster

Plantilla contratació docent

Solicitud

Portafirmes UACloud Manual
Protocol d'actuació de guies docents  
Sol·licitud d'equip informàtic Sol·licitud