Queixes, suggeriments i felicitacions

Descripció

Aquest procediment pretén ser una via de comunicació eficaç entre la Facultat de Filosofia i Lletres i les seues usuàries o usuaris, que permet presentar suggeriments que contribuïsquen al millor funcionament i prestació de serveis o queixes sobre l'incompliment de compromisos associats a aquests serveis.

Requisits

Qualsevol estudiant, PDI o PAS pot presentar una queixa o suggeriment formal emplenant l'imprès de queixes i suggeriments (F01-PA04) que serà remès a l'equip de direcció del Centre.

Termini de presentació

Permanent.

Com realitzar-ho?

Emplenant el formulari que corresponga.

Responsables del procediment

  • Equip de Direcció del Centre
  • Coordinació de Qualitat del Centre
  • Comissió de Garantia de Qualitat del Centre
  • Responsables dels Serveis/Departaments implicats

Procediment

Rebuda la queixa o suggeriment, la persona responsable del Centre, decideix si l'admet a tràmit o no, tenint en compte el que a aqueix respecte s'indique en la normativa interna del Centre i de la UA:

  • Si no es considera, es comunica per escrit  el motiu del rebuig.
  • Si es considera, s'envia a l'òrgan competent corresponent perquè inicie el procediment d'anàlisi i solució, descrit a continuació:
  1. L'agent responsable del centre comunica al servei, comissió o departament afectat la queixa o suggeriment, sempre que no siga responsabilitat de l'equip d'adreça del centre.
  2. La comissió, servei o departament afectat analitza la queixa o suggeriment i la informació relativa a ella que considere necessària amb la finalitat d'extraure conclusions que li permeten decidir el tractament més adequat.
  3. La comissió corresponent, el servei o el departament, segons corresponga, reflecteix el resultat d'aquesta anàlisi en l'informe de seguiment (F02-PA04). L'agent responsable del centre comunica el resultat en un termini màxim de 15 dies hàbils a explicar des de la data en què s'haja interposat la queixa o suggeriment.