Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

TAXES DE MATRÍCULA

TAXES ACADÈMIQUES

 • Història 
 • Humanitats

PREU €/CRÈDIT

1a matrícula                                           13,86 €

2a matrícula                                           26,26 €

3a matrícula                                           55,71 €

4a matrícula i posteriors                         74,27 €

 • Espanyol: llengua i literatures
 • Estudis àrabs i islàmics
 • Estudis francesos
 • Estudis anglesos
 • Filologia catalana
 • Geografia i ordenació del territori
 • Traducció i interpretació

PREU €/CRÈDIT

1a matrícula                                           14,96 €

2a matrícula                                           28,35 €

3a matrícula                                           60,12 €

4a matrícula i posteriors                         80,16 €

 • Turisme

PREU €/CRÈDIT

1a matrícula                                           16,41 €

2a matrícula                                           31,07 €

3a matrícula                                           65,92 €

4a matrícula i posteriors                         87,89 €

 • Tots els màsters de la Facultat 

PREU €/CRÈDIT

1a matrícula                                           39,27 €

2a matrícula i posteriors                         62,79 €

TAXES ADMINISTRATIVES

 • Iniciació d'expedient                      27,34 €
 • Certificat de COU i selectivitat      27,34 €

   

 • Expedició, manteniment o actualització de TIU   5,87 €

   

 • Segur escolar    1,12 €

L'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 300 euros. No obstant això, aquesta quantia mínima no s'aplicarà als qui tinguen arracades per a finalitzar els seus estudis un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere aquesta quantitat mínima.