Terminis de matrícula

ESTUDIS DE GRAU

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ ESTUDIS DE GRAU (*) 

Tota la documentació requerida s'haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la UA (accessible des d'UACloud) fins a l'últim dia del termini assignat per a la matrícula per a cada estudiant

 (*) Veure documentació a lliurar

 

 

ESTUDIS DE MÀSTER

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ ESTUDIS DE MÀSTER (*) 

Tota la documentació requerida s'haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la UA (accessible des d'UACloud) fins a l'últim dia del termini assignat per a la matrícula per a cada estudiant

 (*) Veure documentació a lliurar

 

Estudis de Grau

Inicien Estudis de Grau:

 • Accés per preinscripció:
  • Matrícula i modificació:
   • 20, 21 i 221 de juliol de 2021 
  • Moviment de llistes per a cobrir vacants: 23 de juliol de 2021
  • Si queden vacants: fins al 30 de setembre de 2021
 • Accés per reconeixements: el 06 de setembre de 2021
 • Dobles titulacions:  el 06 de setembre de 2021

 

Inici

Continuen Estudis de Grau:

 • Estudiants que han superat totes les assignatures matriculades fins a la convocatòria C3 del curs 2020-21 i alumnat que ha participat en programes de mobilitat durant el curs 2020-21:
  • Matrícula i modificació: 07 i 08 de juliol de 2021
 • Estudiants amb assignatures pendents per a la convocatòria C4 del curs 2020-21:
  • Matrícula i modificació: 02, 03 y 06 de setembre de 2021

Inici

Modificació de matrícula Estudis de Grau:

 • Termini extraordinari de modificació (exclou assignatures afectades per convocatòria C1 -matriculades o per matricular-): 30 de setembre de 20212
 • Modificació d'assignatures del 2n semestre: 27 i 28 de gener de 2022

 

1El dia 22 només es podrà realitzar la matrícula fins a les 13.00 hores 

2Se sol·licitarà a la Secretaria a través del formulari Contacte

Inici

Estudis de Máster

Inicien Estudis de Màster:

Preinscripció

*El centre gestor del procés de preinscripció és el Centre de Formació Contínua de la UA.

Els màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres segueixen el Calendari 1 amb dos períodes de preinscripció. Informació de dates de preinscripció, reclamacions i de publicació de llistes.


Matrícula

*El centre gestor del procés de matrícula és la Facultat de Filosofia i Lletres: Com contactar.

 • Alumnat admès en 1a fase preinscripció: els dies 22/07/2021 y 23/07/2021.
 • Si hi haguera llista d'espera en la 1a fase. Crida i matrícula: els dies 26/07/2021 y 27/07/2021.

 

 • Alumnat admès  en 2a fase preinscripció: els dies 27/09/2021 y 28/09/2021.
 • Si hi haguera llista d'espera en la 2a fase. Crida i matrícula: els dies 29/09/2021 y 30/09/2021.

 

 • Si queden vacants es podrà obrir un període extraordinari de preinscripció a partir del 13 de setembre.

Inici

Continuen Estudis de Màster:

 • Matrícula: del  2, 3 i 6 de setembre de 2021

Inici

Modificació de matrícula Estudis de Màster:

 • Termini extraordinari de modificació (exclou assignatures afectades per convocatòria C1 -matriculades o per matricular-): fins al 31 d'octubre de 2021.
 • Modificació d'assignatures del 2n semestre: 3 i 4 de febrer de 2022.

Inici

Inici