Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Tràmits administratius d'interès per a l'alumnat

Per a qualsevol consulta o sol·licitud que no es trobe en la taula pots utilitzar els següents formularis:

Tràmits i procediments

Sol·licitud

Accés mitjançant reconeixement de crèdits

formulari electrònic

Acreditació de competències en un idioma estranger (estudiants de Grau)

e-administració

Adaptació curricular (estratègies educatives per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques)

Suport a l'estudiant

Anul·lació de matrícula

Contacta amb nosaltres

Aprovat per compensació per a títols de Grau

e-administració

Autorització de tràmits

Contacta amb nosaltres

Canvi de nom d'ús comú 

e-administració

Canvi de torn / grup

Només s'acceptaran canvis de grup/torn que se sol·liciten a través d'aquesta via

e-administració

Certificats

e-administració

Usuaris sense UAcloud: Contacta amb nosaltres

Clau d'accés a UACloud, correu electrònic institucional

formulari electrònic

Correspondència entre Títols Universitaris Oficials ('pre-Bolonya') i nivells MECES

Ministeri d'Educació: Accés al servei online

Acarament i compulsa de documents

 

Devolució de taxes

e-administració

Expedició del títol i del suplement europeu al títol (Alumnat de Grau i Màster)

e-administració

Expedició del títol i del suplement europeu al títol (Llicenciatures i Diplomatura)

Contacta amb nosaltres

Expedició del suplement europeu al títol

Contacta amb nosaltres

Legalització de programes i plans d'estudi que han de fer efecte a l'estranger

 

Programes de les assignatures cursades: com obtenir-los

 

Queixes, suggeriments i felicitacions

Contacta amb nosaltres

Reconeixement de crèdits 

formulari electrònic

Sol·licitud llista d'espera  per a formar part del grup ARA del Grau en Turisme

formulari electrònic

Segur escolar

 

Transferència de crèdits

Contacta amb nosaltres

Trasllat d'expedient

e-administració