Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Trasllat d'expedient

Descripció

És el procés acadèmic-administratiu que, a instàncies de l'estudiant i prèvia resolució expressa d'admissió de la universitat o centre de destinació, permet a qualsevol alumne que estiga cursant o vulga cursar ensenyaments oficials i amb validesa en tot el territori nacional iniciar, continuar o simultanejar els seus estudis en una altra universitat o en la mateixa (en el mateix o diferent centre) en què els haguera iniciat o en la qual, si escau, li corresponia inicialment fer-ho.

Per tant, has de sol·licitar trasllat d'expedient en els següents suposats:

 • Quan sigues admès/a per primera vegada en un estudi universitari i hages realitzat les proves d'accés en una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana.
 • Quan hages iniciat un estudi universitari i desitges continuar-ho en una altra universitat.
 • Quan hages iniciat un estudi universitari i, sense haver-ho finalitzat, desitges iniciar un estudi diferent en altra universitat.
 • Quan sol·licites l'adaptació al grau que substitueix als estudis que vas començar.

No has de traslladar el teu expedient si ja eres titulat/a.

Termini de sol·licitud

Has de consultar en el centre/universitat de destinació els terminis per a realitzar la sol·licitud per a cada curs acadèmic.

Preu

El tràmit de trasllat d'expedient comporta el pagament de taxes administratives l'import de les quals varia en funció de la comunitat autònoma a la qual pertanga la universitat on es trobe el teu expedient.

Per a consultar les taxes que, per al present curs, s'apliquen en la Universitat d'Alacant, clica ací.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
 • Discapacitat  igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància i, si la discapacitat és menor del 65%, has d'aportar també l'última renda.
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

 • El/l'estudiant aconsegueix l'admissió en un estudi determinat.
 • El centre de destinació lliura a l'alumne o alumna  la carta d'admissió en la qual s'acredita fefaentment que ha sigut admès per a realitzar el trasllat del seu expedient.
 • El/l'estudiant tramitarà el trasllat des d'UACloud apartat i-adm/tràmits/sol·licitud trasllade d'expedient. És obligatori adjuntar escanejada la carta d'admissió o justificant de matrícula en format pdf.
  Si no tens accés a UACloud o no recordes la teua contrasenya has de contactar amb Secretaria.
 • El rebut de taxes de trasllat es generarà després de comprovar les dades des de la Secretaria. Estarà disponible en UACloud en l'apartat de pagament de rebuts. Es podrà abonar mitjançant targeta bancària o en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que figuren en el rebut.
  • En cas de tenir dret a algun tipus de descompte cal contactar amb Secretaria.
  • Abonades les taxes, el rebut es podrà descarregar en format pdf per a ser presentat en la universitat de destinació
  • Una vegada pagat el rebut de trasllat, des de Secretaria es traslladarà l'expedient de forma electrònica a la universitat de destinació.
 • Una vegada que la Secretaria del centre d'origen haja emès la certificació oficial de trasllat, l'expedient de l'alumne o alumna quedarà tancat amb els efectes establits en la normativa d'expedient acadèmic.
 • Per a tots els trasllats l'admissió definitiva quedarà supeditada a la recepció del certificat oficial de trasllat i la comprovació del compliment dels requisits d'accés i de permanència.