Saltar apartados

Taxes per serveis acadèmics

CURS 2019-20

TARIFES APLICABLES PER AL CURS 2019-2020, establides en l'annex del Decret 170/2019, de 2 d'agost (DOGV de 6 d'agost)

 CORRECCIÓ d'errors del Decret 170/2019, de 2 d'agost de 2019, (DOGV de 7 d'agost)

 

TAXES DE MATRÍCULA: TAXES ACADÈMIQUES

GRAUS

GRAU (Nivell d'experimentalitat 1)

 

 • HISTÒRIA
 • HUMANITATS

 

PREU €/CRÈDIT

1ª matrícula 13,86 €

2ª matrícula 26,26 €

3ª matrícula 55,71 €

4ª matrícula i posteriors 74,27 €

 

GRAU (Nivell d'experimentalitat 2)

 

 • ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
 • ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
 • ESTUDIS FRANCESOS
 • ESTUDIS ANGLESOS
 • FILOLOGIA CATALANA
 • GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
 • TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

PREU €/CRÈDIT

1ª matrícula 14,96 €

2ª matrícula 28,35 €

3ª matrícula 60,12 €

4ª matrícula i posteriors 80,16 €

 

GRAU (Nivell d'experimentalitat 3)

 

 • TURISME

 

1ª matrícula 16,41 €

2ª matrícula 31,07 €

3ª matrícula 65,92 €

4ª matrícula i posteriors 87,89 €

 

 

MÀSTERS

 

 • Tots els màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

Taxes en primera matrícula 39,27 €/crèdit

Taxes en segona matrícula i posteriors 62,79 €/crèdit

 

TAXES DE MATRÍCULA: TAXES ADMINISTRATIVES

GRAUS I MÀSTERS

 

 • Iniciació d'expedient 27,34 €

   

 • Certificat de COU i selectivitat 27,34 €

   

 • Expedició, manteniment o actualització de TIU 5,87 €

   

 • Segur escolar 1,12 €

 

IMPORT MÍNIM

 

L'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 300 euros. No obstant açò, aquesta quantia mínima no s'aplicarà a els qui tinguen pendents per a finalitzar els seus estudis un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere aquesta quantitat mínima.

 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

 

 • EXEMPCIÓ TOTAL (descompte del 100% de taxes acadèmiques i administratives)

 

-Famílies nombroses categoria especial

-Família monoparental categoria especial

-Víctimes de bandes armades i elements terroristes, afecta a fills/as i cònjuge no separat legalment

-Víctimes de la violència de gènere així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

-Persones amb discapacitat: Igual o superior al 33%

-Estudiants que hagen estat subjectes a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat (dels 15 als 18 anys)

-Estudiants que estiguen en situació d'exclusió social

 

 

 • EXEMPCIÓ TAXES ACADÈMIQUES

 

-Matrícula d'honor en l'avaluació global de l'etapa educativa de Batxillerat o premi extraordinari

-Matrícules d'honor obtingudes en el curs immediat anterior, en els mateixos estudis, sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en la qual s'haja obtingut la matrícula d'honor.

 

 

 • BONIFICACIÓ DEL 50% (descompte del 50% de taxes acadèmiques i administratives)

 

-Família nombrosa de categoria general

-Família monoparental categoria general

 

 

 

CONCEPTE I TARIFES DE TAXES NO DE MATRÍCULA

 

 • Certificació acadèmica personal 27,34 €

   

 • Compulsa de documents 10,69 €

   

 • Expedició del Suplement Europeu del Títol (SET) 35,14 €

   

 • Expedició del títol de Màster universitari 212,07 €

   

 • Expedició del tïtulo de Llicenciatura + Suplement Europeu del Títol (SET) 186,24 €

   

 • Expedició del títol de Grau + Suplement Europeu del Títol (SET) 186,24 €

   

 • Expedició del títol de Diplomatura + Suplement Europeu del Títol (SET) 108,86 €

   

 • Trasllat d'expedient 27,34 €

   

 • Estudi de sol·licituds de convalidació d'assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers 143,73 €

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464