Saltar apartados

Prova d'aptitud

REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A L'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Quan es detecten carències en la formació acreditada per a homologar un títol estranger, aquesta quedarà condicionada a la prèvia superació d'uns requisits formatius complementaris. Aquests requisits formatius es determinaran en la resolució del Ministeri.

Prova d'aptitud

Consistirà a realitzar un examen escrit per matèria sobre els coneixements acadèmics que indica la resolució del Ministeri. Aquesta modalitat no dóna dret a l'assistència a les classes de la matèria però sí a disposar de dues convocatòries d'examen, juny i/o setembre.

La prova es realitzarà el mateix dia i a la mateixa hora que l'examen oficial de l'assignatura. La Secretaria comunicarà a l'estudiant les dades del professorat examinador perquè puguen assessorar-lo sobre la prova.

Per la Prova de conjunt, l'alumnat, pagarà la matrícula d'aquesta prova (independentment del nombre de matèries) i açò li donarà dret a examinar-se de les assignatures que conformen les matèries. Aquesta via serà possible sempre que el pla d'estudis no s'haja extingit completament. El termini per a la matrícula per aquesta via serà fins al 15 de maig.

Cursos acadèmics en els quals es pot realitzar la Prova de conjunt:

Titulació Prova de conjunt
Llicenciatura en Filologia (Anglesa, Espanyola, Francesa, Àrab i Catalana) 2015-16 (últim curs en el qual hi haurà exàmens)
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2015-16 (últim curs en el qual hi haurà exàmens)
Llicenciatura en Història, Geografia o Humanitats 2016-17 (últim curs en el qual hi haurà exàmens)
Diplomatura en Turisme 2014-15 (últim curs en el qual hi haurà exàmens)
 
Procediment de matrícula
L'estudiant haurà d'entregar la sol·licitud i la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
- Resolució definitiva del Ministeri (original i fotocòpia)
- Rebut de taxes que expedirà la Secretaria de la Facultat (Taxes acadèmiques i administratives)
Normativa aplicable:

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464