Saltar apartados

Sol·licitud d'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET)

SOL·LICITUD DEL SUPLEMENT EUROPEU DEL TÍTOL (SET)

Definició

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Aquest document està expressat en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma valenciana (castellà i valencià) i en llengua anglesa. Es tracta, per tant, d'un document trilingüe en tots els seus extrems.

 

Contingut

El Suplement Europeu al Títol conté la següent informació:

a) Dades de l'estudiant.

b) Informació de la titulació.

c) Informació sobre el nivell de la titulació.

d) Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.

i) Informació sobre la funció de la titulació.

f) Informació addicional.

g) Certificació del suplement.

h) Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.

Termini de sol·licitud

La Universitat d'Alacant expedirà el SET a qui expressament ho sol·licite i es troben en condicions d'obtenir-lo d'acord amb el RD 1044/2003.

Requisit previ a l'expedició del SET serà la sol·licitud per part de la persona interessada del seu respectiu títol universitari.

Taxes

Les taxes per dret d'expedició seran les fixades sobre aquest tema per la Generalitat Valenciana.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

  • Família Nombrosa General (50%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Família Nombrosa Especial (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). S'ha de presentar certificació de tal circumstància i, si la discapacitat és menor del 65%, s'ha d'aportar també l'última renda.
  • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

  1. L'alumnat acudeix a la Secretaria de la Facultat i lliura la sol·licitud del títol i/o del SET.
  2. La Secretaria del Centre li genera el rebut de taxes.
  3. Una vegada pagades les taxes corresponents, el lliurament del SET es realitza de forma centralitzada en la unitat de Títols.

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464