Saltar apartados

Sol·licitud d'expedició del Títol i del Suplement Europeu del Títol ( SET) (Llicenciatures i Diplomatura)

SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL (LLICENCIATURES I DIPLOMATURA)

Descripció

El títol universitari oficial és el document que confereix efectes acadèmics plens i habilita per a l'exercici professional d'acord amb la normativa vigent. Té validesa en tot el territori nacional.

Termini de sol·licitud i d'expedició

Una vegada finalitzats els estudis i dipositades en la secretaria les actes signades de les assignatures corresponents, el títol es podrà sol·licitar en qualsevol moment. No hi ha cap termini establit per a sol·licitar-ho.

El títol provisional es lliura en el moment en què se sol·licita el títol i s'acredita el pagament de les taxes corresponents.

L'expedició del títol definitiu tarda aproximadament 1any a explicar des de la data de sol·licitud.

Preu

L'expedició del títol comporta el pagament de taxes administratives establides per Decret de la Generalitat Valenciana.

Pots consultar les taxes d'aquest curs en aquest enllaç.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància, original i fotocòpia.
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

 1. De forma presencial:
  1. Ha d'acudir a la Secretaria de la Facultat per a indicar que desitges obtenir el títol (Horaris d'atenció)
  2. Hauràs d'aportar una fotocòpia del DNI* i emplenar la sol·licitud d'expedició del títol que et facilitarem. En aquest moment et lliurarem el rebut de taxes per expedició del títol.
  3. Existeixen dues opcions per a pagar el rebut: acudir a qualsevol sucursal de les entitats bancàries indicades en el mateix rebut o pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit pel propi Campus Virtual  en un oridinador de l'oficina de la Secretaria.
   1. Si el pagament es realitza a través de Campus Virtual et lliurarem en el mateix moment el títol provisional, document acreditatiu de la condició de titulat/da fins a l'expedició del títol definitiu.
   2. Si el pagament es realitza  a una entitat bancària, hauràs de tornar a Secretaria passats dos dies hàbils des de la data de pagament i lliurar el comprovant de pagament juntament amb la fotocòpia de DNI i la sol·licitud de títol. Serà llavors quan et lliurarem  el títol provisional, document acreditatiu de la condició de titulat/da fins a l'expedició del títol definitiu.
  4. Posteriorment el Negociat de Títols t'enviarà una carta en què et notificaran que pots arreplegar el títol definitiu a la seua oficina.
 2. A través de formulari on-line:
  1. Has d'emplenar el formulari Consultes i peticions per a la Secretaria  (*En cas de no recordar les dades d'accés a Campus Virtual hauràs d'utilitzar aquest altre formulari de la pestanya "Si no tens accés a Campus Virtual")
  2. Indica en l'assumpte del formulari "Sol·licitud de títol" i  adjunta fotocòpia de DNI* i la sol·licitud de títol  emplenada i signada. Rebràs resposta a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari junt amb el rebut de taxes a pagar. Aquest rebut de taxes es pot abonar a través del Campus Virtual del/a estudiant (menú Secretaria--Pagaments--Rebuts emesos) utilitzant targeta de crèdit/dèbit o bé imprimir i acudir a una de les entitats bancàries que apareixen en el  rebut.
  3. Indica en el formulari que ja has pagat les taxes del títol i la adreça a la qual desitges rebre el títol provisional, document acreditatiu de la condició de titulat/da fins a l'expedició del títol definitiu.
  4. Posteriorment el Negociat de Títols t'enviarà una carta en la qual et notificaran que pots arreplegar el títol definitiu a la seua oficina.

*Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea.

SOL·LICITUD DEL SUPLEMENT EUROPEU DEL TÍTOL (SET)

Definició

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Aquest document està expressat en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma valenciana (castellà i valencià) i en llengua anglesa. Es tracta, per tant, d'un document trilingüe en tots els seus extrems.

 

Contingut

El Suplement Europeu al Títol conté la següent informació:

a) Dades de l'estudiant.

b) Informació de la titulació.

c) Informació sobre el nivell de la titulació.

d) Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.

i) Informació sobre la funció de la titulació.

f) Informació addicional.

g) Certificació del suplement.

h) Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.

Termini de sol·licitud

La Universitat d'Alacant expedirà el SET a els qui expressament ho sol·liciten i es troben en condicions d'obtenir-ho d'acord amb el que es disposa pel RD 1044/2003.

Requisit previ a l'expedició del SET serà la sol·licitud per part de la persona interessada del seu respectiu títol universitari.

Taxes

Les taxes per dret d'expedició seran les fixades sobre aquest tema per la Generalitat Valenciana.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família Nombrosa General (50%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). S'ha de presentar certificació de tal circumstància, fotocòpia i original
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

 1. L'alumne/a acudeix a la Secretaria de la Facultat i lliura la sol·licitud del títol i/o del SET.
 2. La Secretaria del Centre li genera el rebut de taxes.
 3. Una vegada pagades les taxes corresponents, el lliurament del SET es realitza de forma centralitzada en la unitat de Títols.

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464