Saltar apartados

Terminis

  TERMINIS DE MATRÍCULA


Estudis de Grau

INICIEN ESTUDIS:

 • Accés per preinscripció:
  • Matrícula i modificació: del 15 fins a les 13 h del 17 de juliol de 2019
  • Moviment de llistes per a cobrir vacants: 18 de juliol de 2019
  • Confirmar romandre en llista d'espera: el 19 de juliol de 2019
  • Si queden vacants: fins al 15 d'octubre de 2019
 • Accés per reconeixements: 6 de setembre de 2019

CONTINUEN ESTUDIS:

 • Estudiants que han superat totes les assignatures matriculades fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19
  • Matrícula i modificació: 10 i 11 de juliol de 2019
 • Estudiants amb assignatures pendents per a la convocatòria C4 del curs 2018-19
  • Matrícula i modificació: del 3 al 6 de setembre de 2019

TOTS/TOTES:

 • Termini extraordinari de modificació (exclou assignatures afectades per convocatòria C1- matriculades o per matricular-): del 9 al 28 de setembre de 20191
 • Modificació d'assignatures del 2n semestre: del 22 de gener al 8 de febrer de 2020

 

1Se sol·licitarà a la Secretaria a través del formulari Contacta

Estudis de Màster

INICIEN ESTUDIS:

 • Admissions 1a fase preinscripció
  • Matrícula i modificació: del 8 a l'11 de juliol de 2019
 • Admissions en 2na fase preinscripció
  • Matrícula i modificació: del 16 al 18 setembre de 2019
 • Si queden vacants: fins al 31 d'octubre de 2019
 • 2Matrícula condicional: des del 21 al 31 d'octubre de 2019

CONTINUEN ESTUDIS:

 • Matrícula i modificació: del 3 al 8 de setembre de 2019

TOTS/TOTES:

 • Termini extraordinari de modificació (exclou assignatures afectades per convocatòria C1 - matriculades o per matricular-): fins al 31 d'octubre de 2019
 • Modificació d'assignatures del 2n semestre: del 22 de gener al 8 de febrer de 2020

 

2Podran sol·licitar la matrícula condicional en els estudis de Màster Universitari les i els estudiants que complisquen totes les condicions següents sempre que queden places vacants

- Estar matriculats en el curs 2019-20 en un estudi de Grau de la UA  quan la convocatòria de finalització d'estudis (C1) per al TFG es realitze en el mes de gener de 2020, d'acord amb el calendari acadèmic oficial aprovat per Consell de Govern.

- Tenir el Treball final de Grau com a única assignatura pendent de superar per a finalitzar els estudis de Grau i haver sol·licitat la convocatòria de finalització (C1) en la matrícula de Grau.

Aquests/es estudiants disposaran fins al 17 de desembre de 2019 per a acreditar que estan en possessió del títol de Grau que els dóna accés al Màster. En cas de no produir-se aquesta acreditació, la matrícula condicional serà anul·lada, sense dret a devolució de les taxes abonades.

 

 

CANVI DE TORN (GRAUS EN HISTÒRIA I TURISME) / GRUP

 • Estudiants que inicien estudis: Pots sol·licitar-ho des del dia en què et matricules i fins al dia 10 de setembre de 2019.
 • Estudiants que continuan estudis: Pots sol·licitar-ho des del dia en què et matricules i fins al dia 10 de setembre de 2019, (no es podrà sol·licitar per a assignatures matriculades en la convocatòria C1).
 • Procediment de sol·licitud

TERMINIS LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ (*)(**)

Estudiants de GRAUS:  fins al 03 d'octubre de 2019

Estudiants de MÀSTERS: fins al 31 d'octubre de 2019

*Veure documentació a lliurar

(**) L'Ordre de domiciliació bancària emplenada (SEPA), haurà de presentar-se en secretaria abans del 06 de setembre de 2019.

1Per què he de lliurar l'ordre de domiciliació i què és SEPA (document del Banc d'Espanya)

PAGAMENT DE MATRÍCULA

Alumnat de Grau i Màster

Es realitzarà el pagament mitjançant domiciliació bancària i repartit en 4 rebuts segons es detalla en la taula:

Col·lectiu Termini Venciment per al pagament Conceptes que inclou

Estudiants de Màster que inicien estudis i realitzen la seua matrícula en el mes de juny de 2019

1

18 de setembre de 2019

Taxes administratives i 25% de les taxes acadèmiques
Estudiants de Grau i Màster que inicien estudis i realitzen la seua matrícula en el mes de juliol de 2019 1 18 de setembre de 2019 Taxes administratives i 25% de les taxes acadèmiques
Estudiants de Grau i Màster universitari que realitzen la seua matrícula en el mes de setembre de 2019 1 16 d'octubre de 2019 Taxes administratives i 25% de les taxes acadèmiques
Totes i tots els estudiants de Grau i Màster universitari 2 16 de desembre de 2019 25% de les taxes acadèmiques
3 17 de febrer de 2020 25% de les taxes acadèmiques
4 16 d'abril de 2020 25% de les taxes acadèmiques

RECONEIXEMENTS I TRANSFERÈNCIES

Sol·licitud d'accés a estudis de grau mitjançant reconeixements

Del 15 de març al 15 de maig

Sol·licitud de reconeixement d'assignatures

Per a estudis de Grau: - Coincidint amb el període de matrícula de l'alumnat, (el formulari de sol·licitud romandrà obert des del 15 de juliol fins al 6 de setembre).

- Segon termini: Des del 9 al 30 de septiembre

Per a estudis de Màster: Coincidint amb el període de matrícula de l'alumnat, (el formulari de sol·licitud romandrà obert des del 15 de juliol fins al 30 de setembre).

Sol·licitud de transferència de crèdits

Durant tot el curs acadèmic

Reconeixement de crèdits optatius per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant (graus)

Obert tot el curs

SOL·LICITUD APROVAT PER COMPENSACIÓ

 

CURS 2019-20

Convocatòria extraordinària "desembre-C1":   des del 24 d'octubre fins al 7 de novembre de 2019

Convocatòria C2: del  27  de febrer a l'11    de març de 2020, tots dos inclusivament

          Convocatòria C3: del  29 de juny al 10 de  juliol de 2020, tots dos inclusivament

          Convocatòria C4a: del  21 de juliol  a l'1    de setembre de 2020, tots dos inclusivament

          Convocatòria C4b: del  18 de setembre  a l'1  d'octubre  de 2020, tots dos inclusivament


 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464